Especialitzada
 

Dades obertes i educació: anàlisi i visualització. NOVA! - Aula virtual

L'anàlisi de les dades obertes de diferents institucions permet que l'alumnat avaluï críticament el seu entorn i proposi accions concretes de millora. En aquesta càpsula, veurem com treballar amb dades obertes d'administracions.

Objectius específics | Temari


IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Consultar repositoris de Dades Obertes i analitzar els datasets que ofereixen

- Preparar i analitzar les dades mitjançant programes de fulls de càlcul.

- Generar gràfiques i mapes a partir de les Dades Obertes

- Descobrir infografies per comunicar els resultats de les anàlisis, les conclusions i les propostes per millorar la societat.


TEMARI

1.- Les agulles al paller: Les Dades Obertes

- El periodisme de dades

- Els repositoris de dades obertes

- Preparem i analitzem les dades: fulls de càlculs

- Visualitzem les dades: Gràfiques

- Visualitzem les dades: Mapes

2.- La informació fa bola: digerim-la i compartim-la.

- Infografies

- Compartim els resultats de les anàlisis i les conclusions.

- Propostes per canviar el nostre entorn.


Edicions

Edició 1

dl. 26/04/21 (17:30-20:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 19/04/2021 a les 08:30h.
Edició 2

dl. 28/06/21 (17:30-20:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 21/06/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 26/04/21 (17:30-20:30h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 19/04/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

BEATRIZ

CORDERO CRESPO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Dades obertes i educació: anàlisi i visualització. NOVA! - Aula virtual: Edició 1

dl. 26/04/21 17:30-20:30h

Aula virtual

Dades obertes i educació: anàlisi i visualització. NOVA! - Aula virtual: Edició 2

dl. 28/06/21 17:30-20:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció