Especialitzada
 

Avaluacions 2.0 amb Flipgrid i altres recursos - Aula virtual

El procés d'avaluació és molt més que un test o unes preguntes on hem de repetir allò que el professorat ens havia comunicat a la classe. Existeixen diferents tipus d'avaluació en funció de certs criteris (ex. temps, persones implicades, funció, etc.) o dels instruments que utilitzem. A més a més, amb la integració de les tecnologies, la seva producció es torna més àgil i més atractiva.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Conèixer el tipus, característiques i instruments d'avaluació.

- Aplicar criteris bàsics en l'emissió de feedback.

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin el disseny, el desenvolupament i la valoració crítica de la utilització de certes tecnologies 2.0, dins de processos d'avaluació.


TEMARI

1.- Avaluació de les nostres sessions

2. -Tipus d'avaluació (n'hi ha molts)

3.- Instruments d¿avaluació:

- E-Portfolis

- Qüestionaris en línia

- Rúbriques

4.- Eines 2.0:

- Flipgrid per fer preguntes i respostes a través de vídeos online.

- Rúbriques generals i específiques amb CoRubrics

Edicions

Edició 1

dj. 17/06/21 (09:30-12:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Places disponibles: 96. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 17/06/21 (09:30-12:30h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
9.1

Formació impartida per

NEUS

BURCH SUÑER

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Avaluacions 2.0 amb Flipgrid i altres recursos - Aula virtual: Edició 1

dj. 17/06/21 09:30-12:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció