Bàsica
 

Iniciació al disseny 3D amb Tinkercad (Multissessió) - Aula Virtual

L'objectiu d'aquest taller és utilitzar la creativitat amb l'ajuda d'eines digitals per crear un objecte personalitzat útil i d'ús diari. S'utilitzarà el programa Tinkercad, un programa d'ús gratuït que facilita l'aprenentatge de conceptes bàsics sobre el modelatge 3D, disponible a totes les plataformes

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Objectius generals de l'activitat:

- Familiaritzar l'eina Tinkercad i apropar la tecnologia de fabricació digital amb un projecte creatiu, ràpid i simple al mon del joc.

- Empoderar a la ciutadania ensenyant-li el procés de fabricació d'un personatge 3D donant 4 pinzellades de la seva part tècnica d'una forma intuïtiva amb un projecte senzill, ràpid i creatiu.


Objectius específics de l'activitat:

-Conèixer la importància del prototipat en un procés de disseny.

-Fer de pont per si les persones participants volen aprofundir en el modelatge 3D amb eines més específiques i/o la impressió 3D.

-Plasmar idees en un format tangible i senzill

-Aprendre com modelar volumètricament una peça i editar-la.


Temari

Part 1 (primera sessió)

1.Benvinguda i presentació dels continguts de la sessió.

2.Introducció al software i pràctica. S'explicaran les eines bàsiques del software per tal de que les persones participants puguin experimentar.

3. Repte: es presentarà un repte per tal que les persones participants puguin començar a pensar en el disseny de l'objecte que es realitzarà a la segona sessió.


Part 2 (segona sessió)

4.Introducció a la sessió i inici del disseny. Cada usuari o usuària presentarà la seva idea a dissenyar. La formadora els anirà donant feedback, tenint en compte les característiques del procés de fabricació.

5.Disseny de l'objecte.

6.Presentació de la peça final.

7.Conclusió final

ATENCIÓ!!! Us adjuntem les Instruccions en PDF per crear un compte a Tinkercad. Cal tenir en compte aquesta informació per assegurar una correcta participació i aprofitament de l¿activitat.

Edicions

Edició 1

dl. 27/09/21 (17:00-19:00h)

dc. 29/09/21 (17:00-19:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Inscripció tancada.

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

dl. 27/09/21 (17:00-19:00h)
dc. 29/09/21 (17:00-19:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Inscripció tancada.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Bàsica
Tema: Fabricació Digital

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

MANEL

SONG OLLÉ

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Iniciació al disseny 3D amb Tinkercad (Multissessió) - Aula Virtual: Edició 1

dl. 27/09/21 17:00-19:00h

Aula virtual

dc. 29/09/21 17:00-19:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció