Especialitzada
 

Arduino (1): Iniciació amb Bitbloq 2 - Aula virtual

Vols crear els teus invents fent servir plaques Arduino? Primers passos per entendre el funcionament de les plaques Arduino UNO através del llenguatge de blocs de la plataforma Bitbloq de BQ. Una forma senzilla d'acostar-nos a aquests dispositius sense necessitat de conèixer un llenguatge de programació específic. On donarem sentit als di-ferents sensors per crear nous invents

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


IMPORTANT! Es requereix que cada alumna/e  disposi de "Treball amb Bitbloq" a https://bitbloq.bq.com/#/ (Crear un usuari o fer servir un usuari de la formadora)


- Aprendre conceptes de programació

- Diferenciar entre digital i analògic

- Experimentar amb projectes de la vida real


TEMARI

INTRODUCCIÓ

1.- Què és la robòtica?

2.- Descoberta dels sensors i actuadors arduino

3.- Conceptes de programació. Projecte inicial

4.- Algorismes: accions seqüencials, paral.lelisme, sentències condicionals i bucles

5.- Emprenedoria. Com ajudar als veïns


Edicions

Edició 1

dl. 10/05/21 (17:30-19:30h)

dc. 12/05/21 (17:30-19:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 03/05/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 10/05/21 (17:30-19:30h)
dc. 12/05/21 (17:30-19:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 03/05/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

SANDRA

HUERTO MACHÍN

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Arduino (1): Iniciació amb Bitbloq 2 - Aula virtual: Edició 1

dl. 10/05/21 17:30-19:30h

Aula virtual

dc. 12/05/21 17:30-19:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció