Especialitzada
 

Project Management. Procés de millora contínua i gestió de la satisfacció del client en projectes tecnològics -Aula virtual

Durant el curs s'explicarà en detall el procés de millora contínua, la gestió del canvi de la metodologia Àgil així com els processos que es fan servir per avaluar la satisfacció del client i la gestió de riscos dels projectes tecnològics. Es proposaran eines i estratègies per implantar l'avaluació de la satisfacció en els projectes. Per últim, s'estudiarà en detall el procés de l'assegurament de la qualitat del projecte i quines són les mètriques més importants a tenir en consideració.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- El concepte de millora continua com una actitud de l'equip del projecte

- La gestió del canvi com a eina per a controlar les expectatives

- Agile com a eina per afavorir la millora contínua i la gestió del canvi

- L'oficina de gestió de programa com a organisme per la gestió del catàleg d'eines de l'organització

- Avaluar la satisfacció i la seva relació amb la gestió dels riscos i dels problemes


TEMARI

1. Millora continua i gestió del canvi

- Factors de la millora continua
- Aplicació de la millora continua


2. Establir una gestió de programa

- Factors en l'establiment d'una gestió de programa
- Aplicació d'una oficina de gestió de programa

3. Establir un canal constant per avaluar la satisfacció

- Factors de l'avaluació de la satisfacció
- Aplicació d'eines per l'avaluació de la satisfacció

Edicions

Edició 1

dj. 17/06/21 (16:30-18:30h)

dl. 21/06/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Inscripció tancada.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 17/06/21 (16:30-18:30h)
dl. 21/06/21 (16:30-18:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Inscripció tancada.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.39

Formació impartida per

JOSEP LLUÍS

MONTE GALIANO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Project Management. Procés de millora contínua i gestió de la satisfacció del client en projectes tecnològics -Aula virtual: Edició 1

dj. 17/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dl. 21/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció