Especialitzada
 

Intel·ligència artificial per a reconeixement de la segmentació de formes humanes en temps real. NOVA! - Aula virtual

Usarem les xarxes neuronals per a agrupar els píxels d'una imatge en àrees semàntiques. Ens servirà per a identificar les parts del cos i reconèixer els seus contorns sobre vídeo en temps real. Amb l'après farem una aplicació que usi el seu potencial.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Introducció a la programació

- Introducció a Javascript

- Introducció a la llibreria P5

- Introducció a eines de Machine Learning


TEMARI

1.-  Introducció als conceptes bàsics teòrics.

2.- Introducció als conceptes bàsics pràctics

3.- Realització d'una aplicació

Edicions

Edició 1

dc. 12/05/21 (09:30-12:30h)

dv. 14/05/21 (09:30-12:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 05/05/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 12/05/21 (09:30-12:30h)
dv. 14/05/21 (09:30-12:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 05/05/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JORDI

CARRASCO FRÍAS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Intel·ligència artificial per a reconeixement de la segmentació de formes humanes en temps real. NOVA! - Aula virtual: Edició 1

dc. 12/05/21 09:30-12:30h

Aula virtual

dv. 14/05/21 09:30-12:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció