Especialitzada
 

Sistemes d'Informació Geogràfica amb QGIS Desktop: curs bàsic - Presencial

Aprèn a utilizar el QGIS, el programa de visualització, edició i anàlisi de dades que conforma un sistema d'informació geogràfica. És un programari gratuït de codi lliure i multiplataforma que s'ha convertit en un referent entre els SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) i en l'alternativa a les eines propietàries de pagament.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: aquest curs està dirigit a persones amb formació universitària tècnica que necessiten d'un Sistema d'Informació Geogràfica per fer les seves funcions professionals (actuals o futures) de manera eficient. Per exemple tècnics municipals, arquitectes, ambientòlegs, empreses de manteniment d'infraestructures municipals (clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, verd urbà, xarxa elèctrica, mobiliari urbà, etc). Cal que els assistents reuneixin uns mínims coneixements de CAD, bases de dades i entorn SIG.

- Aprendre les funcions bàsiques de QGIS.
- Conèixer els diferents formats d'informació geogràfica.
- Treballar amb Sistemes de Referència de Coordenades i reprojectar.
- Fer ús de les eines de navegació i tractament de la informació.
- Crear simbologia, etiquetar i crear mapes temàtics.
- Conèixer les eines de consulta i selecció.
- Exportar la informació geogràfica a diferents formats.
- Treballar amb les bases de dades i informació alfanumèrica.
- Crear mapes i sortides gràfiques.
- Configurar les preferències de l'aplicació.


TEMARI


1. Introducció al projecte QSIG (1 hora)
- Característiques del projecte. Ecosistemes QSIG
- Webs QSIG: llistes de distribució, descarregues, casos dús, documentació...
- Com collaborar? Conceptes bàsics de SIG. Components de QGIS

2. Escriptori de QGIS (2 hores)
- Propietats. Llegenda (ToC)
- Eines de navegació, de consulta i de selecció
- Com exportar la informació

3. Capes (2 hores)
- Formats dInformació geogràfica
- Afegir capes. Propietats de les capes. General, estils, etiquetes, camps, metadades, accions

4. Taules (2 hores)

- Introducció al tractament de dades alfanumèriques
- Afegir taules. Connexió a bases de dades
- Eines associades a les taules. Unió i enllaç de taules

5. Mapes (2 hores)
- Introducció als mapes
- Crear mapes. Propietats. Eines de navegació
- Exportar mapes

6. Edició bàsica (4 hores) 

- Configuració d'opcions
- Procediments per lentrada de dades
- Eines dedició. Inserció d'elements. Creació de noves capes. Modificar la taula

7. Geoprocessament bàsic (1 hora)
- Definició
- Complement "Procesado"
- Geoprocessos més habituals

8. Sistemes de coordenades (1 hora)
- Definició. Sistemes de coordenades projectats
- Paràmetres d'un sistema de coordenades
- Sistemes de coordenades vigents. Canvis de sistemes de coordenades

9. Complements (1 hora)
- Administrar i instal·lar complements
- Web d'interès
- Complements interessants

Edicions

Edició 1

dt. 19/10/21 (15:30-19:30h)

dj. 21/10/21 (15:30-19:30h)

dt. 26/10/21 (15:30-19:30h)

dj. 28/10/21 (15:30-19:30h)

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 12/10/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de recepció abans d'accedir a l'aula.

dt. 19/10/21 (15:30-19:30h)
dj. 21/10/21 (15:30-19:30h)
dt. 26/10/21 (15:30-19:30h)
dj. 28/10/21 (15:30-19:30h)
Durada: 4 sessions

AC_Cibernàrium Nou Barris - Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 12/10/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

CARLOS

LÓPEZ QUINTANILLA

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Sistemes d'Informació Geogràfica amb QGIS Desktop: curs bàsic - Presencial: Edició 1

Sessió presencial

dt. 19/10/21 15:30-19:30h

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Sessió presencial

dj. 21/10/21 15:30-19:30h

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Sessió presencial

dt. 26/10/21 15:30-19:30h

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Sessió presencial

dj. 28/10/21 15:30-19:30h

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció