Especialitzada
 

Big Data aplicat al Machine Learning i al DeepLearning - Aula virtual

Partint del primer curs, "Introducció al Big Data i a les tecnologies relacionades", en aquest curs s'aprofundeix en els casos d'ús més habituals i en diferents tecnologies i plataformes implicades com: l'ecosistema Hadoop, fundamental en la programació moderna de BigData i Apache Spark amb exemples pràctics el que permet mostrar als alumnes com afecta al Big Data al Machine Learning tradicional. També s'explica en més detall quines són les llibreries més utilitzades en el Data Science i es defineix el procés d'integració als entorns de Scikit learn i altres més avançats com Keras més centrat en el Deep Learning.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


IMPORTANT: Es precisa tenir coneixements de programació de Python- Conèixer l'arquitectura del Big Data.

- Saber les necessitats empresarials en l'entorn Big Data.

- Conèixer i entendre les arquitectures Big Data

- Introducció a la programació amb Spark

- Casos d'ús basats en Spark

- Altres eines de l'ecosistema Big Data


TEMARI

1. Introducció al Big Data

- Què és el Big Data?
- Perquè el Big Data és tan important?
- Exemples d'aplicació del Big Data
- Arquitectures Big Data

2. Introducció als frameworks Big Data

- Ecosistema Hadoop, serveis del nou paradigma
- Apache Spark
- Entorns de desenvolupament Spark
- Models de programació amb PySpark
- Altres eines de l'ecosistema en arquitectures genèriques

3. Casos d'ús amb Spark

- Desenvolupament de ETLs en Big Data amb Spark
- Models de ML amb Spark

Edicions

Edició 1

dc. 20/10/21 (10:00-12:00h)

dv. 22/10/21 (10:00-12:00h)

dt. 26/10/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Inscripció tancada.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 20/10/21 (10:00-12:00h)
dv. 22/10/21 (10:00-12:00h)
dt. 26/10/21 (10:00-12:00h)
Durada: 3 sessions

Aula virtual
Inscripció tancada.
Modalitat:
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.49

Formació impartida per

FRANCESC

JULBE LÓPEZ

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Big Data aplicat al Machine Learning i al DeepLearning - Aula virtual: Edició 1

dc. 20/10/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dv. 22/10/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dt. 26/10/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció