Especialitzada
 

Aprén a fer animacions i validar formularis amb Jquery - Presencial. NOVA!

L'objectiu de l'activitat serà aprendre a animar i interactuar amb diferents components d'una web mitjançant plugins de JQuery. Aquests plugins podran ser sliders de fotografies, sistemes parallax, galeries d'imatges, animacions, menús desplegables, validació de formularis i altres. Tractarem especialment les funcions més utilitzades de JQuery. L'activitat anirà dirigida a aquelles persones que tinguin un blog, web,... i que tinguin pensat millorar la seva pàgina web.

Objectius específics | Temari


 - Aprendre la instal·lació d'un slider  en JQuery

- Conèixer les diferents funcions de JQuery

- Crear una taula interactiva amb Cercador

- Validar un formulari Web

- Conèixer el llenguatge de programació JavascriptTEMARI


1.- ¿Qué es JQuery?

- Instal·lació de JQuery
- Sintaxi bàsica

2.- HTML i CSS

3.-Javascript (Variables, Funcions i Bucles)

4.- Funcions amb JQuery bàsiques

- html, append, remove...
- events de click

5.- Funcions per fer animacions

- Com per exemple efecte de fade, toggle, slide

6.- Plugins  JQuery 1: JqueryValidate

- Validació de formulari (de contacte, de registre, de login)

7.- Plugins  JQuery 2: dataTable  (https://datatables.net/)

- Creació d'una taula interactiva amb cercador que ens permetrà ordenar els nostres registres.

8.- Connexió a un Api amb Ajax


Edicions

Edició 1

dt. 27/09/22 (15:00-18:00h)

dj. 29/09/22 (15:00-18:00h)

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 13/09/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dt. 27/09/22 (15:00-18:00h)
dj. 29/09/22 (15:00-18:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-22@ - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 13/09/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.67

Formació impartida per

ISMAEL

KALE MOYANO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Aprén a fer animacions i validar formularis amb Jquery - Presencial. NOVA!: Edició 1

Sessió presencial

dt. 27/09/22 15:00-18:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Sessió presencial

dj. 29/09/22 15:00-18:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció