Especialitzada
 

Introducció a la programació 1: conceptes comuns en tots els llenguatges - Presencial

Variables, tipus de dades, condicionals, iteracions, funcions... Aprèn els conceptes bàsics que et caldràn per programar en qualsevol llenguatge informàtic.

Objectius específics | Temari

Una primera aproximació al món de la programació per a aquells que desitgen introduïr-s'hi des d'altres especialitats, o que necessiten una base per realitzar altres cursos de programació més avançats.

Aprendrem els conceptes bàsics que es donen per sabuts a altres cursos d'introducció a llenguatges en particular, tals com variables, tipus de dades, condicionals, iteracions, funcions... a fi d'obtenir una base sòlida per començar l'aprenentatge de qualsevol llenguatge.

OBJECTIUS


Entendre el concepte de programació, conèixer diferents llenguatges de programació i tecnologies de la programació.
Veure les diferències i similituts entre diferents llenguatges de programació.
Conèixer els elements bàsics que formen un programa.
Entendre l'estructura general de qualsevol codi font amb el que es trobi l'alumne en un futur.
Aprendre els elements particulars que composen el llenguatge algorítmic comú a qualsevol llenguatge de programació.
Practicar aquests elements i crear pseudocodi i codi font a fi d'obtenir els resultats desitjats.

TEMARI

a) Els llenguatges de programació:

Generacions de llenguatges de programació
Diferents tipus de llenguatges de programació
Llenguatges de baix o alt nivell
Llenguatges orientats a objectes (POO).
Llenguatges compilats.
Llenguatges interpretats
Màquines virtuals
Llenguatges Web.

b) Introducció a la programació.

Variables
Representació de variables en diferents llenguatges
Tipus de dades simples i complexes.
Operadors i relacionals.
El llenguatge algorítmic. Com sintetitzar les accions que volem realitzar.

Condicionals:
o Diferents tipus de condicions (if, else, case).
o Exemples de condicionals

Iteracions. (Repeticions)
o Diferents tipus d'iteracions (do, while)
o Exemples d'iteracions

Funcions,
o Definició de funcions
o Pas de paràmetres
o ús de funcions

c) Exemples pràctics

Edicions

Edició 1

dv. 08/07/22 (10:00-13:00h)

dv. 15/07/22 (10:00-13:00h)

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Sense places

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Introducció a la programació_conceptes comuns en tots els llenguatges

dv. 08/07/22 (10:00-13:00h)
dv. 15/07/22 (10:00-13:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-22@ - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Sense places
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.26

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació 1: conceptes comuns en tots els llenguatges - Presencial: Edició 1

Sessió presencial

dv. 08/07/22 10:00-13:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Sessió presencial

dv. 15/07/22 10:00-13:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció