Especialitzada
 

Crea i gestiona la teva identitat digital amb criteris de privacitat - Presencial. NOVA!

Aquest curs defineix conceptes tant necessaris com "reputació online" o "identitat digital". Aprendrem que, es vulgui o no, en aquesta societat que ens ha tocat viure tots i cadascun de nosaltres tenim una identitat digital. Ja sigui per presència o per omissió. I que cal controlar-la i dominar-la, que mostri el que volem ensenyar de nosaltres mateixos. Establirem les bases per a una bona estratègia digital de posicionament professional, i presenta les principals xarxes socials i plataformes de difusió i intercanvi. I és que crear una bona xarxa de contactes i mantenir una adequada presència a Internet, controlant les dades que vols mostrar i les que han de ser privades, és indispensable avui en dia.

Objectius específics | Temari


- Transmetre la importància de gestionar correctament la identitat digital professional.

- Fer un pas més en la definició de l'estratègia per a la nostra presència a la xarxa.

- Reforçar la idea de com és d'important monitoritzar què es diu de tu a la xarxa.

- Aprendre a definir un Pla de Comunicació Digital per a la teva marca professional.

- Saber detectar bons usos i males pràctiques a les xarxes socials
TEMARI


1.Introducció: la web  social, combatre els perills, aprofitar els avantatges

2.Conceptes clau: identitat digital i reputació online

3.El Pla de Comunicació Digital

a. Definició dels objectius: què volem dir?
b. Definició del públic: a qui volem arribar? Què volem que diguin de nosaltres?
c. Definició dels missatges: què volem comunicar? Quina forma utilitzarem?
d. Definició dels canals: quines xarxes i plataformes socials utilitzarem?
e. Definició de les accions: com volem comunicar? Quines accions farem?

4. Eines per a la gestió i la monitorització de les xarxes


Edicions

Edició 1

dc. 14/09/22 (15:30-17:30h)

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 31/08/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dc. 14/09/22 (15:30-17:30h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-22@ - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 31/08/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
9.75

Formació impartida per