1187643
Especialitzada
 

Excel: aprèn a fer un pressupost - Aula virtual. NOVA!

Crear el format per fer un pressupost, passant a la comanda del o la client, l'albarà d'entrega i finalment la factura pel seu pagament. Les persones assistents crearan aquests formularis amb l'exemple fictici que més endavant podran fer amb les seves dades.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 



- Crear llistat dels productes del negoci.

- Creació de desplegables amb les dades disponibles

- Crear els formularis amb les dades

- Aprofitar les dades introduides per crear la resta de formularis: comanda, albarà i factura



TEMARI

1.- Creació de taules de dades amb els productes de l'empresa

2.- Lligam amb la base de dades de productes

3.- Creació de desplegables

4.- Creació dels diferents formularis

5.- Lligam entre tots ells

Edicions

Edició 1

dl. 12/12/22 (10:30-12:30h)

dc. 14/12/22 (10:30-12:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 12/11/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 12/12/22 (10:30-12:30h)
dc. 14/12/22 (10:30-12:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 12/11/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
8.79

Formació impartida per

ENRIC

FERRER MARTÍNEZ

Mitjana
9.07

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Excel: aprèn a fer un pressupost - Aula virtual. NOVA!: Edició 1

dl. 12/12/22 10:30-12:30h

Aula virtual

dc. 14/12/22 10:30-12:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció