1187645
Especialitzada
 

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes - Aula virtual

Coneix els conceptes de classe i objecte i adquireix les bases per aprendre qualsevol llenguatge de programació modern, tant del costat de la tecnologia-client com tecnologia-servidor.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


IMPORTANT: aquesta activitat és la continuació lògica de l'activitat "Introducció a la programació 1: conceptes comuns a tots els llenguatges". Per aprofitar-la cal tenir coneixements previs de programació en llenguatges imperatius (C, Pascal, Basic...) o haver fet l'activitat anterior.


En aquesta activitat farem una introducció al concepte de programació orientada a objectes en el que es bassen la gran majoría de llenguatges de programació moderns, aportant coneixements transversals que serviran com a base per a la majoria dels llenguatges actuals i futurs. Veurem els conceptes de classe i objecte, la seva necessitat i com fer-los servir de manera senzilla i gràfica.


TEMARI

1. Introducció
2. Repàs de programació imperativa i explicació del pas orientat a objectes
3. Llenguatges de programació orientats a objectes.
4. Classes.
5. Elements que componen la classe
- Variables
- Funcions
- Constructor
6. Objectes o elements d'una classe
7. Creació d'una classe simple.
8. Gestió dels objectes creats (creació, emmagatzematge, eliminació i modificació dels objectes)
9. Creació d'un programa que faci us de classes per obtenir un comportament dessitjat.

Edicions

Edició 1

dl. 12/12/22 (16:00-19:00h)

dc. 14/12/22 (16:00-19:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 12/11/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 12/12/22 (16:00-19:00h)
dc. 14/12/22 (16:00-19:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 12/11/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.75

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
9.67

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes - Aula virtual: Edició 1

dl. 12/12/22 16:00-19:00h

Aula virtual

dc. 14/12/22 16:00-19:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció