1187647
Especialitzada
 

Go: introducció a la programació - Aula virtual

Coneixerem el món de la programació amb Go. Un llenguatge de programació desenvolupat per Google, on actualment es demanden molts experts. Go és un nou llenguatge fàcil d'aprendre, fàcil de llegir, flexible, segur, multiplataforma i compilat, que ens permet desenvolupar serveis totalment escalables, aplicacions / pàgines web i administració de sistemes.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 
- Aprendre les diferències entre llenguatges interpretats i compilats.

- Conèixer els beneficis aportats per un llenguatge creat i mantingut per Google.

- Familiaritzar-se amb un llenguatge net, clar, fàcil de llegir i que aprofita el 100% els recursos del servidor.

- Adquirir els conceptes necessaris per poder arribar a desenvolupar els vostres propis projectes.

- Conèixer les principals aplicacions empresarials d'aquest llenguatge.
TEMARI


1.Introducció

- Llenguatges de programació
- Interpretats Vs Compilats
- Origen de Go
- Aplicacions de Go
- Recursos


2. Què és Go

- Instal·lació de Go
- Primer pas
- Preparant l'entorn
- Go  playground

3. Fonaments

- Operador de declaració abreujada
- Var
- Tipus de dades
- Conversió
- Outputs
- Constants i  BitShifting

4. Cicles

- Cicles anidats
- Cicles For
- Break  i Continue
- Desenvolupament d'un exemple

5. Condicionals

- If
- Elseif  Else
- Switch
- Operadors Logics Condicionals

6. Arrays

- Range
- Afegir elements
- Eliminar elements
- Multidimensionals
- DataMap

7. Structs

- Creació de structs
- Assignació de valors
- Camps embeguts

8. Funciones

- Introducció
- Pas de valors
- Retorn
- Assignació de mètodes

Edicions

Edició 1

dt. 13/12/22 (16:00-19:00h)

dj. 15/12/22 (16:00-19:00h)

dj. 22/12/22 (16:00-19:00h)

dv. 23/12/22 (16:00-19:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 13/11/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 13/12/22 (16:00-19:00h)
dj. 15/12/22 (16:00-19:00h)
dj. 22/12/22 (16:00-19:00h)
dv. 23/12/22 (16:00-19:00h)
Durada: 4 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 13/11/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.02

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
9.42

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Go: introducció a la programació - Aula virtual: Edició 1

dt. 13/12/22 16:00-19:00h

Aula virtual

dj. 15/12/22 16:00-19:00h

Aula virtual

dj. 22/12/22 16:00-19:00h

Aula virtual

dv. 23/12/22 16:00-19:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció