1190176
Especialitzada
 

Rhinoceros: documentació, renderitzat i disseny paramètric - Presencial

En aquesta càpsula es farà una introducció al modelatge amb Rhinoceros3D. El participant s'emportarà una visió general de com fer servir el programa que servirà de base per a un ús més avançat d'aquest. S'introduirà el concepte de freeform modelling, així com el ventall de possibilitats que ofereix per enfocar-se a diferents sectors com arquitectura, disseny industrial, joieria, disseny paramètric, etc.

Objectius específics | Temari- Aprendre els conceptes bàsics de modelatge 3D amb Rhinoceros3D.

- Entendre el concepte del modelat CAD, freefrom i NURBS.

- Veure les possibilitats que ofereix Rhinoceros3D per ser enfocat cap a disciplines específiques.
IMPORTANT! Per al correcte desenvolupament d'aquest curs, caldrà disposar del programari Rhinoceros (preferiblement versió 6, sinó 5), instal·lat a l'ordinador, per fer proves, (https://www.rhino3d.com/download).TEMARI


1.- Introducció a Rhino

- Què és? Què fa? Per a què es fa servir?
- Tipus d'objectes amb que treballa Interfície
- Vistes, menús, barres d'eines, panells i quadres de diàleg Navegació i organització
- Vistes (punts de vista i tipus de representació)
- Òrbita, enquadrament i zoom
- Capes Transformacions bàsiques
- Moure, copiar, rotar i escalar
- El Gumball

2.- Creació de geometria 2D i 3D

- Ajudes de modelatge (referència objectes i restricció planar)
- Plans de construcció
- Creació de corbes , superfícies i sòlids Edició de geometria
- Punts de control
- Operacions sobre geometria (unió, tall, extensió, desfasament...)
- Fragmentació de sòlids, unió, subtracció i diferència
Edicions

Edició 1

dt. 11/10/22 (10:00-13:00h)

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 27/09/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dt. 11/10/22 (10:00-13:00h)
Durada: 1 sessió

AC_Cibernàrium Nou Barris - Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 27/09/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
9.75

Formació impartida per

RAMON

ALMEDA CHÀVEZ

Mitjana
10

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Rhinoceros: documentació, renderitzat i disseny paramètric - Presencial: Edició 1

Sessió presencial

dt. 11/10/22 10:00-13:00h

AC_Cibernàrium Nou Barris

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció