1187349
Especialitzada
 

Aprèn Low Code: HTML - Aula virtual

L'HTML és el llenguatge bàsic i estàndard de programació de planes web. Serveix perquè el navegador interpreti correctament els continguts del teu site. És senzill d'aprendre i no calen nocions prèvies de codificació. Saber HTML es la base per crear tant planes simples com complexes amb l'ajuda d'altres llenguatges o frameworks. Al mateix temps s'utilitza recurrentment en CMS i altres eines web per afegir-hi continguts Ad-Hoc i així poder costumitzar tant temes com templates Conèixer HTML també permet entendre millor altres àrees com el SEO i la publicitat online, així com relacionar-te amb la majoria d'eines web actuals.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.
- Conèixer el llenguatge de marques Standard  per crear web

- Conèixer les etiquetes més usades

- Conèixer el programari per editar HTML

- Conèixer l'estructura d'arxius webTEMARI


1. Introducció al HTML i HTML5

- Què és HTML
- Editors HTML
- Estructura bàsica projecte Web
- Etiquetes
- Arxius vinculats a l'HTML


2. Estructura del cos

- L'etiqueta  <header >
- L'etiqueta <nav >
- L'etiqueta <section >

<article >
<hgroup >
<figure >  i  <figcaption >

- L'etiqueta  <aside >
- L'etiqueta  <footer >                                                                  

3. Estructura bàsica del HTML

- Paràgrafs i retorns
- Encapçalats
- Formateig semàntic del text
- Citant textos
- Formateig del text: etiqueta


4. Enllaços a HTML

- L'etiqueta
- Enllaços a parts de la pàgina
- Enllaços a URLs
- Enllaços a arxius
- Atribut  "target "
- Imatges amb enllaços


5. Organització de continguts

- Llistes desordenades
- Llistes ordenades
- Llistes de definició


6. Imatges

- Usant imatges
- Atributs de l'etiqueta <img >
- Etiqueta <picture >
- Icones per a la barra del navegador (favicon)


Edicions

Edició 1

dv. 14/10/22 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Places disponibles: 48. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 14/10/22 (16:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
9.5

Formació impartida per

JAIME

RODRIGUEZ CLAVER

Mitjana
9.5

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Aprèn Low Code: HTML - Aula virtual: Edició 1

dv. 14/10/22 16:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció