1191105
Especialitzada
 

Introducció a R - Aula virtual

Aquest curs està pensat per introduir els alumnes en els conceptes basics de R: instal·lar R i RStudio (la interfície gràfica per excel·lència d'R) i com programar en aquest llenguatge, assignar valors a una variable, vector de dades, operacions bàsiques, sortida (output), estructura de decisió, bucle finit e infinit, instal·lar paquets, dataframes, etc.

Objectius específics | Temari


IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 
- Aprendre a Instal·lar R, RStudio i els paquets necessaris.

- Aprendre estructures de decisions.

- Aprendre a treballar amb bucles.

- Aprendre a crear funciones definides pel usuari.

- Aprendre conceptes estadístics bàsics: mitjana, quartil, desviació estàndard
TEMARI

1.- Instal·lar R, RStudio i els paquets necessaris.

2.- Aprendre les nocions bàsiques de programació en R.

3.- Assignar objeces, vectors de dades, operadors de comparació, operadors de assignació, sortida per consola

4.- Combinar i dividir cadenes

5.- Treballar amb if + else + elseif.

6.- Funcions definides pel usuari.

7.- Entendre conceptes estadístics bàsics: mitjana, quartil, desviació estàndard.

8.- Treballar amb bucles For  i bucle vectoritzar Foreach


Edicions

Edició 1

dt. 18/10/22 (12:00-14:00h)

dj. 20/10/22 (12:00-14:00h)

dt. 25/10/22 (12:00-14:00h)

dj. 27/10/22 (12:00-14:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Places disponibles: 48. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 18/10/22 (12:00-14:00h)
dj. 20/10/22 (12:00-14:00h)
dt. 25/10/22 (12:00-14:00h)
dj. 27/10/22 (12:00-14:00h)
Durada: 4 sessions

Aula virtual
Modalitat:
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Big data i intel·ligència artificial

Valoració del curs

Mitjana
8.67

Formació impartida per

DANIEL

CASTILLO GARROSSET

Mitjana
9

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a R - Aula virtual: Edició 1

dt. 18/10/22 12:00-14:00h

Aula virtual

dj. 20/10/22 12:00-14:00h

Aula virtual

dt. 25/10/22 12:00-14:00h

Aula virtual

dj. 27/10/22 12:00-14:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció