Especialitzada
 

Visual Thinking: descobreix el pensament visual i comença a aplicar-lo en el teus projectes

En aquesta càpsula aprendrem a desenvolupar el nostre Pensament Visual per generar, relacionar i compartir idees de forma ràpida i intuitiva. Aquest entrenament ens proporcionarà una extraordinària capacitat per simplificar, connectar i comunicar conceptes. L'implementació del Visual Thinking en entorn laborals és cada dia més habitual perquè les persones que entrenen habilitats visuals desenvolupen una gran capacitat per entendre i solucionar problemes.

Objectius específics | Temari

- Descobrir com entrenar el Pensament Visual

- Aprendre com utilitzar Visual Thinking per comunicar millor

- Saber com utilitzar Visual Thinking per solucionar problemes

- Visual Thinking per aconseguir que un equip aconsegueix resultats

- Descobrir quines gràfiques, esquemes o diagrames s'utilitzan habitualment en l'entorn del màrqueting i dels negocis.

- Conèixer les principals eines digitals per treballar amb Visual ThinkingTEMARI


1.- Introducció al Visual Thinking

2.- Recorregut per exemples pràctics de pensament visual aplicat

3.- Exercicis pràctics de dibuix i creació de gràfics

4.- Eines digitals per treballar amb Visual Thinking

5.- Visual Thinking en l'entorn del màrqueting i dels negocis.


Edicions

Edició 1

dc. 31/01/24 (16:00-20:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 16/01/2024 a les 08:30h.

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.dc. 31/01/24 (16:00-20:00h)
Modalitat: Aula virtual
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 16/01/2024 a les 08:30h.
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
9.38

Formació impartida per

ANDREA

GARCÍA MÉNDEZ

Mitjana
9.71

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Visual Thinking: descobreix el pensament visual i comença a aplicar-lo en el teus projectes: Edició 1

dc. 31/01/24 16:00-20:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció