Especialitzada
 

Enginyeria de prompts per a la intel·ligència artificial (IA)

Un cop establertes les bases de les eines d'IA i ja s'ha començat a utilitzar-les ens adonem que no generen els resultats esperats tenint que dedicar molt de temps per obtindre'ls. La enginyeria de Prompts ajuda a estructurar els nostres prompts per obtenir els millors resultats segons l'eina i objectius desitjats. A part que ajuda a la millora de les ia que utilitzen l'aprenentatge automàtic.

Objectius específics | Temari

-Optimització de les ia

- Estructuració de prompts

- Millora de les ia via ML
TEMARI 

1.-  Applicacions bàsiques
Introducció

- Estructuració de Dades pels prompts
- Escriure un correu electrònic
- Blogs
- Company d'estudi
- Assistència de codi
- Contractes
- Diferents Estils d'Escriptura
- Resumint Text
- Automatitzacions

2.-  Applicacions intermitjes

- Cadena de pensament
- "Zero Shot Chain of Thought "
- Autoconsistència
- Coneixement generat
- "Promptejar" de menys a més
- Promocions

3.-  Aplicar Prompting
Introducció

- Preguntes Multiple Choice
- preguntes de discussió
- ChatGPT a partir de GPT-3
- Chatbot + Base de Coneixement

4.-  Aplicacions Avançades
Resum

- LLMs amb Eines
- LLMs que raonen i actuen
- Raonament de codi

5.-  Prompting  amb imatges
 Introducció

- Modificadors d'Estil
- Potenciadors de qualitat
- Repetició
- Termes ponderats
- Generacions de formes
- Midjourney
- Recursos

6.-  Prompt Hacking

---

7.-  Tooling

- Eines d'enginyeria de prompts

8.-  Referència de Vocabulari

Edicions

Edició 1

dv. 22/12/23 (10:00-13:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 07/12/2023 a les 08:30h.
Edició 2

dc. 10/01/24 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 26/12/2023 a les 08:30h.
Edició 3

dc. 07/02/24 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 23/01/2024 a les 08:30h.

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dv. 22/12/23 (10:00-13:00h)
Modalitat: Aula virtual
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 07/12/2023 a les 08:30h.
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Big data i intel·ligència artificial

Valoració del curs

Mitjana
7

Formació impartida per

DANIEL

MARTÍN CASAS

Mitjana
8

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Enginyeria de prompts per a la intel·ligència artificial (IA): Edició 1

dv. 22/12/23 10:00-13:00h

Aula virtual

Enginyeria de prompts per a la intel·ligència artificial (IA): Edició 2

dc. 10/01/24 10:00-12:00h

Aula virtual

Enginyeria de prompts per a la intel·ligència artificial (IA): Edició 3

dc. 07/02/24 16:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció