Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Visualització de dades: Eines per fer gràfics i infografies

Coneix els conceptes bàsics del disseny gràfic i aprèn a utilitzar programes gratuïts per a crear infografies i visualitzacions de dades.

Aula virtual

dimarts 28 de maig · 17:00h - 20:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Aprendre els elements claus del disseny gràfic (color, forma, composició, tipografia, marca).

Detectar, a partir de la teoria, bons i mals dissenys, i com millorar-los.

Entendre les diferències entre pòster, infografia i visualització de dades, així com els elements estructurals o la interacció, entre d'altres característiques de cada una.

Aprendre les funcions bàsiques i crear una infografia i una visualització de dades a partir d'un dataset proporcionat, a través dels programes Infogram i Flourish.

TEMARI

1.- Fonaments del disseny gràfic

- Color

- Tipografia

- Forma

- Composició

- Imatge

- Marca

2.- Exemples de bons i mals dissenys

3.- Recursos


- Bancs d'imatges

- Bancs d'icones

- Paletes de color

- Programari de disseny

4.- Diferències entre pòster, infografia i visualització de dades

- Exemples inspiradors

- Conceptes diferenciadors

        Dataset

        Interacció

5.- Passos per desenvolupar una infografia

6.- Desenvolupament d'una infografia amb Infogram

7.- Desenvolupament d'una visualització de dades amb

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.