Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Noves tendències en intel·ligència artificial (IA) al 2024 (Edició a mida)

Vols saber quines eines d'IA son realment indispensables? cada dia sorgeixen noves eines d'ia fins al punt de sobrepassar-nos. Aquesta activitat crea la base per entendre les diferents tipologies d'eines IA, si poden ser del nostre interés i quin valor real ens poden oferir. NOTA: Aquesta és una edició especial només per a Centres educatius.

Sessió presencial

divendres 24 de maig · 16:00h - 18:00h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

NOTA: Aquesta és una edició "tancada". Existeixen altres edicions "obertes" per a la resta de l'usuariat de Cibernàrium que poden estar, o no, programades en aquest trimestre de l'any.


Les diferents tipologies d'IA

Conèixer com implantar-les a activitats quotidianes

Aplicació a casos reals

TEMARI

1.- Les IA's conversacionals, models (LLM)


- Què és la Intel·ligència Artificial?
- IA's conversacionals: ChatGPT, Perplexity, Bing, Bard....
- IA's generadores d'imatges i arts: Dall-E, Midjourney, Stabledifussion...

2.- Les IA conversacionals en detall: ChatGPT, Perplexity, Bing...
Entorn d'eines, possibilitats, limitacions, oportunitats. (comencem amb chatGTP i parlem de NovelAI)

- GPT
- Binomi MS / OpenAI : Integració amb Bing
- Google Deepmind
- AutoGPT

3.- IA's generadores d'imatges i arts
Entorn d'eines, possibilitats, limitacions, oportunitats.

- Dall-E
- Midjourney
- Stabledifussion...

4.- Idees i oportunitats de negoci relacionades IA

- Resum d'idees i oportunitats a implementar des de ja amb aquestes tecnologies

5.- Conjunt d'habilitats necessàries per dominar les eines d'IA

- Resum d'habilitats necessàries si es volen utilitzar aquestes tecnologies

6.- Conclusions, dubtes i preguntes


Activitats recomanables i complementàries per incrementar en el coneixement de la matèria:

Masterclass: Intel·ligència Artificial i l'ètica dels algoritmes

Masterclass: Intel·ligència Artificial i Machine LearningAltres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.