Com dissenyar peces gràfiques de forma senzilla amb Canva

Descripció

Canva és un editor gratuït que permet crear ràpidament elements gràfics amb un acabat professional per a la web o per a impressió sense tenir coneixements de disseny gràfic.

Objectius específics

Canva és la democratització del disseny gràfic: un programari en línia molt popular i gratuït que té com a objectiu fer el disseny fàcil per a tothom. Aquest editor permet generar ràpidament elements gràfics amb un acabat professional per a la web o per a impressió sense tenir coneixements de disseny gràfic.

Avui en dia molta gent publica continguts a la xarxa i necessita tan retocar imatges com crear peces gràfiques per a comunicar-se visualment amb el seu públic o promocionar-se. Canva és una eina pensada per aquells professionals que no són dissenyadors i necessiten crear de manera fàcil, ràpida i gratuïta  recursos visuals per a Internet (imatges, capçaleres, infografies, portades, xecs regal...).

En aquesta activitat:

- Coneixerem lentorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.
- Adquirirem les habilitats necessàries per a treballar de manera autònoma amb Canva.
- Aprendrem el flux de treball que cal seguir amb Canva per tal daconseguir resultas.
- Entendrem els conceptes bàsics relacionats amb el disseny gràfic.
- Treballarem amb les llibreries del programa i amb elements externs per donar una forma visualment atractiva a la peça gràfica.
- Exportarem el projecte en diferents formats.
- Aprendrem a crear una imatge de capçalera per a una xarxa social.

TEMARI

- Què és i per a què serveix Canva
- La interfície del programari
- Com començar un disseny (mides, tipus delement gràfic...)
- El layout del disseny
- El text i els seus atributs
- La importància de la tipografia en un disseny (legibilitat i jerarquia)
- El color (alguns consells al respecte)
- El fons (contrast)
- Les imatges i els diferents elements gràfics
- Com aplicar els filtres de Canva
- Alguns trucs per a traure-li més profit a leina
- Recursos per ampliar informació

Pràctiques:

- Creació duna imatge per a il.lustrar un text
- Composició duna capçalera per a Facebook/Twitter/Google+

Edició 1

Sessió presencial

dj. 21/06/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Inscripció tancada.

Edició 2

Sessió presencial

dt. 24/07/18 16:00-19:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 17/07/2018 a les 08:30h.

Edició 3

Sessió presencial

dc. 12/09/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 05/09/2018 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Com dissenyar peces gràfiques de forma senzilla amb Canva: Edició 1

Sessió presencial

dj. 21/06/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Com dissenyar peces gràfiques de forma senzilla amb Canva: Edició 2

Sessió presencial

dt. 24/07/18 16:00-19:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Com dissenyar peces gràfiques de forma senzilla amb Canva: Edició 3

Sessió presencial

dc. 12/09/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció