Com dissenyar l'experiència d'usuari del teu projecte web

Descripció

Aprèn a organitzar, distribuir i estructurar la informació en el web, per facilitar-ne la comprensió per part de la persona usuària duna manera senzilla i ràpida.

Objectius específics

L'experiència d'usuari és una part fonamental del procés de disseny d'un projecte web i cal tenir-la present des de l'inici per aconseguir els resultats esperats. Aquesta activitat permet adquirir els coneixements bàsics i apropar-se a la metodologia emprada pels professionals de l'UX.

TEMARI
- Més enllà de la usabilitat: L'experiència d'usuari
- Metodologia del disseny centrat en l'usuari i documentació generada
  - Estratègia
  - Abast
  - Estructura (Arquitectura de la informació)
  - Esquema
  - Superfície

Edició 1

Sessió presencial

dj. 20/09/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Com dissenyar l'experiència d'usuari del teu projecte web: Edició 1

Sessió presencial

dj. 20/09/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció