Comunicacions informàtiques amb el protocol TCP/IP (NOVA)

Descripció

Aquest curs explica clarament els conceptes de comunicacions informàtiques bàsiques amb TCP/IP, que són imprescindibles conèixer per entendre realment els valors, paràmetres, nomenclatures i conceptes , usats en el món informàtic en tasques de configuració d'equips, programació, solució d'incidències, gestió xarxes, etc,

Objectius específics

OBJECTIUS GENERALS

Aquest curs explica clarament els conceptes de comunicacions informàtiques bàsiques amb TCP/IP, que són imprescindibles conèixer per entendre realment els Valors, Paràmetres, Nomenclatures i Conceptes , usats en el món informàtic en tasques de configuració d'equips, programació, solució d'incidències, gestió xarxes, etc,

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Fer entendre als assistents, com estan dissenyades i com funcionen les comunicacions informátiques en Internet, així com els conceptes i nomenclatura dels Protocols TCP/IP.
Conceptes com: direccions IPv4, direccions IPv6, Pila OSI, protocols de comunicacions, routing, encapsulat, xarxes informàtiques, accessos WiFi, accessos 4G...

TEMARI

TEMA 1.- PROTOCOLS TCPI/IP i MODEL OSI
El model OSI, El model en Internet.
Capa Física
Capa d'Enllaç
Capa de Xarxa. El Protocol de Xarxa (Internet Protocol - IP)
Adreçament IP, IPv4 ,IPv6
Missatges d'error i control en IP (ICMP)
Enrutament
Capa de Transport. Protocols de Transport
Transmissió, TPC, UDP
Protocols de Nivell Aplicació
Models Client/Servidor
Gestió WEB ( HTTP , HTTPS)
Resolució de Dominis (DNS)
Correu Electrònic ( SMTP , POP, IMAP)
Connexions Remotes ( TELNET, SSH )
Transferència de Fitxers (FTP, TFTP)

TEMI 2.- XARXES I TRANSMISION DE LES DADES
Introducció i conceptes de Networking
Transmissions de Dades per Cable
Característiques i evolució, ADSL, Fibra Optica
Transmissió de Dades Sense fils
WiFi, Dades en Telefonia Mòbil, Uns altres

PRACTIQUES
Ús de WireShark
Eines de Gestió de Xarxes en Windows
Visualització dels protocols, paràmetres i estructures

Edició 1

Sessió presencial

dj. 22/02/18 17:00-21:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Més formació que pots trobar a Barcelona

Consulta altres ofertes formatives similars relacionades amb el tema del teu interès que pots trobar a Barcelona. Aquestes activitats no són organitzades ni tenen relació amb Barcelona Activa. Veure llistat de formacions relacionades

Formació tecnològica per sectors

Informàtica i programació

Aquesta activitat és gratuïta

Valoració del curs

Mitjana
8.0

Formació impartida per

JAVIER

ALLOZA GUILLEN

Mitjana
8.0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Comunicacions informàtiques amb el protocol TCP/IP (NOVA): Edició 1

Sessió presencial

dj. 22/02/18 17:00-21:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció