Millora la teva productivitat gestionant el correu electrònic de forma eficient (NOU!)

Descripció

Aquest curs et permetrà aprendre a usar el correu electrònic de forma àgil i eficaç de cara a millorar la productivitat i comunicació amb els teus interlocutors optimitzant temps i recursos.

Objectius específics

Aquest curs et permetrà aprendre a utilitzarel correu electrònic de forma àgil i eficaç de cara a millorar la productivitat i comunicació amb els teus interlocutors optimitzant temps i recursos.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:


- Aprendre a utilitzar una eina de gestió de correu electrònic.
- Aprendre a utilitzar totes les funcions per a una millor organització del correu i optimització del temps de gestió del mateix.
- Comunicar-nos amb temps real amb tots els nostres contactes
- Millorar l'emmagatzematge de la nostra informació

TEMARI:

- El correu electrònic: altes i entorn
- Enviar i rebre correus electrònics
- Afegir diversos adjunts
- Gestió d'etiquetes i supraetiquetes
- Filtres
- Classificació automàtica del correu: per tipus (Social, Notificacions, Promocions)
- Cerca ràpida: operador avançats
- Tasques
- Xat
- Contactes i grups
- Opcions de configuració
- Millors notificacions de correus en els dispositius mòbils
- Vincular el teu compte de correu o configurar-ne un de nou
- Vincular la teva adreça a Gmail o desvincular-la
- Configuracions: general, firmes i resposta automàtica
- Altres : Ús d'alertes en el teu correu

Edició 1

Sessió presencial

dt. 24/07/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 17/07/2018 a les 08:30h.

Edició 2

Sessió presencial

dl. 17/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 10/09/2018 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Millora la teva productivitat gestionant el correu electrònic de forma eficient (NOU!): Edició 1

Sessió presencial

dt. 24/07/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Millora la teva productivitat gestionant el correu electrònic de forma eficient (NOU!): Edició 2

Sessió presencial

dl. 17/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció