Utilitza Liferay, el portal empresarial de referència (NOVA)

Descripció

Liferay és una eina open source per a construir portals empresarials que utilitzen moltes empreses per crear les seves intranets i extranets.

Objectius específics

Cada vegada són més les companyies que necessiten una eina integral de creació i edició dels seus llocs web o intranets. Liferay és una eina d'ús relativament senzill, escalable, amb suport multiidioma i optimització de SEO integrats que cobreix aquesta necessitat. Liferay permet controlar diversos portals alhora, implementar nous llocs responsive amb molt poc esforç i crear pàgines noves o editar-ne les existents amb molta facilitat.

Aquesta càpsula s'orienta a persones que volen tenir un primer contacte amb Liferay per a entendre com funciona conceptualment l'eina i vulguin començar a utilitzar-la per a descobrir quines possibilitats té per implantar portals i llocs web.

Objectius de l'activitat:

Mostrar la potencialitat de Liferay com eina de gestió integral del portal d'una empresa.
Mostrar la facilitat de crear nous lloc web sense coneixements de programació, i editar-los des del mateix entorn.
Mostrar la flexibilitat que permet Liferay per integrar diversos formats de contingut als nostres llocs web.
Entendre les potencialitats de Liferay no només per a la gran empresa, sinó també per a entitats més petites que necessiten implementar i editar diversos llocs web, siguin públics o privats.

Temari:

1. Conceptes bàsics de Liferay
2. La interfície d'administració
3. Creació de pàgines i subpàgines
4. Edició de continguts web bàsics
5. Importància dels porlets a Liferay
6. Introducció a les plantilles i estructures
7. Gestió documental amb Liferay
8. El sistema d'usuaris, rols i permisos a Liferay

Edició 1

Sessió presencial

dt. 22/05/18 16:00-20:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Places disponibles: 11. Inscriure'm

Edició 2

Sessió presencial

dl. 25/06/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 18/06/2018 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Més formació que pots trobar a Barcelona

Consulta altres ofertes formatives similars relacionades amb el tema del teu interès que pots trobar a Barcelona. Aquestes activitats no són organitzades ni tenen relació amb Barcelona Activa. Veure llistat de formacions relacionades

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Utilitza Liferay, el portal empresarial de referència (NOVA): Edició 1

Sessió presencial

dt. 22/05/18 16:00-20:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Utilitza Liferay, el portal empresarial de referència (NOVA): Edició 2

Sessió presencial

dl. 25/06/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció