Introducció a PHP

Descripció

PHP és un llenguatge de programació interpretat per a la creación de pàgines web dinàmiques que actualment té múltiples aplicacions.

Objectius específics

Què és i com funciona el llenguatge PHP? PHP (Hypertext pre-processor) és un llenguatge de programació interpretat per a la creació de pàgines web dinàmiques i actualment té múltiples aplicacions.

En aquesta activitat ens introduirem al llenguatge PHP i descobrirem quines funcionalitats pot tenir per crear la nostra pàgina web.

TEMARI

1. Introducció a PHP
Instal·lació Apache
Instal·lació PHP
Instal·lació de una distribució Apache: XAMPP
Entorn de desenvolupament per PHP
Recursos de PHP

2. Llenguatge PHP bàsic
Sintaxi bàsica
Tipus de dades
Variables
Constants
Expressions i operadors
Estructures de control
Funcions
Taules
Biblioteques de funcions

3. Formularis
Accés a formularis HTML des de PHP
El formulari de PHP
Pujada de fitxers al servidor
Validació de les dades d'un formulari

4. Accés a bases de dades MySQL en PHP
Bases de dades a la Web
Instal·lació i configuració de MySQL
MySQL
Eines d'administració: phpMyAdmin
Llenguatge SQL
Funcions de PHP per a l'accés a bases de dades MySQL
Exercicis
Consulta avançada de taules

5. Sessions
Maneig de sessions
Autenticació d'usuaris

6. Creació d'imatges
Imatges dinàmiques en PHP
Funcions de biblioteca per a la creació d'imatges

Edició 1

Sessió presencial

dl. 17/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

dc. 19/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

dv. 21/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Contingut relacionat de la Mediateca de Barcelona Activa

Introducció a PHP

Formació tecnològica per sectors

Informàtica i programació

Propera edició

dl. 17/09/18 10:00-14:00h

dc. 19/09/18 10:00-14:00h

dv. 21/09/18 10:00-14:00h

MediaTic - C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Inscripció tancada.

Valoració del curs

Mitjana
9.11

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
9.45

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a PHP: Edició 1

Sessió presencial

dl. 17/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

dc. 19/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

dv. 21/09/18 10:00-14:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció