Introducció al disseny 3D amb Blender

Descripció

Blender és una aplicació de creació 3D en programari lliure: modelatge, animació, composició i edició de vídeo, simulació física i creació de jocs i contingut interactiu.

Objectius específics

Blender és un programa multiplataforma dedicat al modelatge, animació i creació d'imatges en 3D. Quan treballem en 3D imitem les tres dimensions del món real, i per això podem aconseguir imatges molt convincents des d'un punt de vista fotogràfic. Però molts creadors també fan servir eines de 3D no per aconseguir realisme, sinó per la flexibillitat i les possibilitats que aquests programes proporcionen en la creació d'imatges o animacions en general. Blender té una llicència de programari lliure, cosa que ens permet utilitzar-lo indistintament per a qualsevol finalitat, personal o comercial, de manera gratuïta, i modificar-lo d'acord amb les nostres necessitats si comptem amb els mitjans o els coneixements per fer-ho.

En aquestes tres sessions farem una introducció a Blender que ens servirà per utilitzar el programa de manera elemental. Però no ens limitarem als aspectes purament mecànics sobre com fer funcionar el programa, sinó que, a través de pàgines web i llibres de referència, intentarem apropar-nos a tot l'ecosistema de recursos que hi ha dins la comunitat de Blender i el 3D en general.

Aquesta activitat pot interessar tant a persones sense coneixements sobre 3D com a d'altres que ja hagin utilitzat altres programes d'aquesta disciplina i vulguin aprendre els fonaments de l'ús de Blender. És imprescindible ser una persona usuària autònoma amb l'eina informàtica. I, tot i que no és estrictament imprescindible, és molt recomanable tenir coneixements bàsics sobre imatge digital.

TEMARI

Sessió 1

1. Presentació del taller i del desenvolupament del programa docent.
2. Mostra de creacions fetes amb Blender
3. Conceptes de la interfície de Blender i com adaptar-la a les nostres necessitats.
4. Les vistes i altres tecles d'accés ràpid imprescindibles
5. Contextualització i història de Blender. Requisits bàsics de hardware i software per instal·lar el programa
6. Manipulacions bàsiques dels objectes: moure, girar, escalar i duplicar. Exercici: Creem un arc de triomf format per cubs.
7. El nostre primer render i les seves opcions elementals. Postproducció molt senzilla d'un render utilitzant el compositor de nodes.

Sessió 2

1. Mostra de creacions fetes amb Blender
2. Ús d'addons i complements.
3. Creació de nous objectes: geometries i làmpades
4. Introducció al modelatge. Exercici: Creem un dau. Ús elemental de modificadors. Altres pràctiques i rutines de modelatge.
5. Sistemes de coordenades global, locals i altres. Transformacions basades en aquests.
6. Assignació de materials als objectes

Sessió 3


1. Mostra de creacions fetes amb Blender
2. El sistema de gestió de la informació en blocs de dades, clau de volta per a l'ús del programa en condicions reals de producció.
3. Paràmetres clau pel control de la il·luminació.
4. Introducció als conceptes de material i al de textura, i al seu ús. Exercici: creació personal incorporant els elements i rutines treballats fins ara (dau modelat, il·luminació i materials, principalment).
5. En alguns casos podrem tenir la sort de comptar amb cert marge de maniobra pel que fa a temps, que ens permeti abordar qüestions com l'animació de paràmetres, o altres configuracions i possibilitats més avançades del programa.

Més informació a http://la pàgina web de Blender.

Edició 1

Sessió presencial

dl. 18/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 20/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dv. 22/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Sense places.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Contingut relacionat de la Mediateca de Barcelona Activa

Introducció al disseny 3D amb Blender

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Fabricació Digital i 3D

Propera edició

dl. 18/03/19 09:00-13:00h

dc. 20/03/19 09:00-13:00h

dv. 22/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Sense places.

Valoració del curs

Mitjana
8.75

Formació impartida per

JORDI

PORRAS ESTUPIÑÁ

Mitjana
9.75

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al disseny 3D amb Blender: Edició 1

Sessió presencial

dl. 18/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 20/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dv. 22/03/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció