Introducció a la gestió amb OpenERP

Descripció

OpenERP és un paquet modular en programari lliure que proporciona a petites i mitjanes empreses una eina ERP de molt baix cost d'implantació.

Objectius específics

Els ERP (enterprise resource planning o aplicacions per a la gestió integrada de l'empresa) són eines tradicionalment utilitzades únicament per grans empreses però que cada cop s'estan implantant més en petites i mitjanes empreses gràcies al software lliure, que redueix al mínim els costos. OpenERP és un ERP d'alta qualitat en programari lliure. Es tracta d'un paquet modular que pot instal·lar-se en servidors propis o utilitzar-se en mode cloud i que proporciona a petites i mitjanes empreses una eina ERP de molt baix cost d'implantació. En aquest curs farem una introducció a l'aplicació OpenERP i veurem com pot utilitzar-se per gestionar i automatitzar una bona part de les operacions d'una petita empresa de forma integrada.

L'objectiu d'aquesta activitat és mostrar el funcionament dels mòduls més comuns de l'aplicació, perquè els assistents puguin decidir posteriorment si volen fer una implantació a la seva empresa.

Tenir una visió de l'eina OpenERP
Conèixer les prestacions dels mòduls més utilitzats
Entendre què cal fer per implantar cadascun del mòduls de l'ERP
Aprendre a configurar l'ERP per automatitzar les tasques més comunes de l'empresa
Descobrir les possibilitats que ofereix un ERP per millorar la informació de gestió de l'empresa

Com a resultat els assistents coneixeran les funcionalitats essencials que OpenERP aporta per gestionar les diferents àrees de l'empresa i podran decidir si és interessant per a ells la implantació del paquet.

Per fer aquesta activitat no calen coneixements tècnics previs d'informàtica, però sí que és recomanable tenir un coneixement bàsic sobre els processos d'una empresa i la terminologia i conceptes propis de les àrees funcionals dels mòduls que es tractaran.

Per realitzar les pràctiques els usuaris disposaran d'accés a un OpenERP v.6 on cadascú configurarà la seva pròpia empresa de pràctiques. S'utilitzarà la v.6 ja que, en aquests moments, té més mòduls localitzats pel mercat espanyol que la v.7, més recent.

TEMARI

Sessió 1

Introducció a OpenERP i configuració bàsica
- Utilització de la interfície d'OpenERP
- Arquitectura d'OpenERP
- Administració de mòduls
- Configuració de les informacions bàsiques
- Gestió d'usuaris i permisos

Mòduls de vendes i compres
- Gestió de clients
- Productes: tipologia i preus
- Pressupostos i comandes de venda
- Albarans i factures
- Gestió de proveïdors
- Ofertes (pressupostos) i comandes de compra
- Albarans de recepció i factures rebudes

Sessió 2


Mòduls de logística i magatzems
- Definició de magatzems
- Moviments de magatzem i albarans interns
- Llistes de materials per a la fabricació
- Ordres de fabricació
- Tarifes

Mòduls de comptabilitat i finances
- Introducció a la comptabilitat amb OpenERP
- Exercicis, períodes, diaris i plans de comptes
- Introducció d'apunts
- Impostos
- Tresoreria
- Tancament d'exercici

Per realitzar les pràctiques els usuaris disposaran d'accés a un OpenERP complet on cadascú configurarà la seva pròpia empresa de pràctiques.

Edició 1

Sessió presencial

dt. 02/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 04/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 25/06/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Negoci i empresa

Propera edició

dt. 02/07/19 15:30-19:30h

dj. 04/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 25/06/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
7.8

Formació impartida per

RAMON

SOLÉ ROMERO

Mitjana
8.2

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la gestió amb OpenERP: Edició 1

Sessió presencial

dt. 02/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 04/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció