Introducció a R, visualització gràfica i Big Data

Descripció

Aprèn el conceptes claus del big data i com gestionar gran volums de dades amb el llenguatge de programació R i la seva interfície gràfica Rstudio.

Objectius específics

Aquesta activitat està pensada per introduir els alumnes en conceptes clau: què és el Big Data, la importància de les bases de dades, com fer les preguntes adequades i presentar les eines que ens permetran respondre-les: R i RStudio (la interfície gràfica per excel·lència dR) i com programar en aquest llenguatge.

Aprendrem a obtenir, manipular, presentar dades i interpretar-les, habilitats molt necessàries en molts contextos empresarials. També adquirirem les nocions bàsiques d'R, el llenguatge de moda per a l'anàlisi de dades, tot i que els conceptes claus d'estadística i bases de dades són extrapolables a d'altres programes més comuns com Excel i Tableau.

TEMARI

1. Introducció
1.1. Què és R i per a què serveix?
1.2. Installació d'R i RStudio

2. Programació amb R
2.1. Tipus d'objectes i dades, llegir i escriure dades
2.2. Estructures de control
2.3. Funcions de loop

3. Lectura de bases de dades
3.1. Lectura de dades: .csv, .xlsx
3.2. Concepte de tidy data
3.3. Scripting per ordenar bases de dades

4. Anàlisi i representació de dades

4.1. Gràfics exploratoris amb R i ggplot2
4.2. Principis de gràfics analítics

Edició 1

Sessió presencial

dt. 03/09/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 05/09/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 27/08/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Programació

Propera edició

dt. 03/09/19 17:00-21:00h

dj. 05/09/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 27/08/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
8.76

Formació impartida per

JOSEP ANTON

MIR TUTUSAUS

Mitjana
8.89

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data: Edició 1

Sessió presencial

dt. 03/09/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 05/09/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció