Especialitzada
 

Wordpress: instal·lació en ordinador i en servidor (PRESENCIAL)

Per fer funcionar un CMS (com Wordpress, Moodle o Prestashop) s'ha d'executar en un entorn concret. Coneix els dos entorns de creació: local i servidor (hosting), quines son les diferències i crea l'entorn local en el teu equip amb XAMPP.

Objectius específics | Temari

- Saber diferenciar els dos entorns de creació: local i servidor.
- Saber triar l'adient.
- Saber crear entorn en local.
- Administrar entorn local.
- Saber crear entorn servidor.
- Saber administrar entorn servidor.
- Migracions entre entorns i backups de dades.


TEMARI

1. Introducció als entorns de desenvolupament 
- Entorn local, que és i perquè utilitzar-lo
- Entorn servidor, que és i perquè utilitzar-lo

2. Instal·lació i creació de servidor local
- Eines de servidors locals, requeriments tècnics i funcionals
- Instal·lació de servidor local
- Configuració de servidor local amb phpMyAdmin
- Creació d'usuaris i permisos
- Creació de Bases de dades
- Instal·lació de Wordpress en local com a demostració

3. Creació de Servidor Remot (hosting)
- El binomi domini i servidor
- SetUp de servidor remot (hosting)
- Configuració de Servidor remot amb cPanel
- Creació d'usuaris i permisos
- Creació de bases de dades
- Instal·lació de Wordpress en hosting com a demostració

Edicions

Edició 1

dv. 18/12/20 (09:30-12:30h)

Cibernàrium-MediaTIC

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 11/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de recepció abans d'accedir a l'aula.

dv. 18/12/20 (09:30-12:30h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTIC - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 11/12/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
8

Formació impartida per

DANIEL

MARTÍN CASAS

Mitjana
7.5

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Wordpress: instal·lació en ordinador i en servidor (PRESENCIAL): Edició 1

dv. 18/12/20 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció