Principis fonamentals de maquetació web multiplataforma

Descripció

Aprendrem a dissenyar amb la tècnica "mobile first", pensant primer en el mòbil i adaptant la seva correcta visualització a diferents dispositius per aconserguir una millor experiència d'usuari i un disseny més coherent. A més, coneixerem els elements i estratègies utilitzades actualment, i com s'implementen: viewport, media query, figures, webfonts, fonticons, imatges SVG, etc.

Objectius específics

OBJECTIUS

- Explicar l'estat actual del disseny web, les noves especificacions i com enfocar el disseny d'un projecte web, així com fer servir les eines i utilitats que tenim al nostre abast

- Introduir els principis del disseny responsiu i l'ús correcte dels nous elements web

- Oferir alguns trucs i consells per a conceptualitzar i generar idees creatives en el disseny web

- Definir correctament el flux de treball del disseny web: El punt de partida, la concepció de la idea, el desenvolupament tècnic i la seva presentació final en diferents dispositius 


TEMARI

INTRODUCCIÓ

1. Nous element semàntics HTML5 i mòduls CSS3

2. Frameworks

3. Com estructurar un nou projecte web

4. El Viewport

5. Mediaqueries

6. Maquetació amb la tècnica "mobile first"

7. Imatges responsives: figure, picture i srcset

9. Imatges vectorials i modificació mitjançant CSS

10. Webfonts, FontIcons i sprites

11. Text responsiu i unitats CSS

12. Altres recursos i utilitats

Edició 1

Sessió presencial

dt. 16/04/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Creació web

Propera edició

dt. 16/04/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Inscripció tancada.

Valoració del curs

Mitjana
10

Formació impartida per

ENRIQUE

PISA SOLANS

Mitjana
10

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Principis fonamentals de maquetació web multiplataforma: Edició 1

Sessió presencial

dt. 16/04/19 09:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció