Introducció al desenvolupament amb AngularJS

Descripció

AngularJS és el framework JavaScript de codi obert mantingut per Google especialitzat a millorar l'execució d'aplicacions d'una sola pàgina.

Objectius específics

AngularJS és el framework JavaScript de codi obert mantingut per Google especialitzat a millorar l'execució d'aplicacions d'una sola pàgina. El seu objectiu és augmentar la capacitat de les aplicacions basades en el navegador amb el model-vista-controlador (MVC), aconseguint que el desenvolupament i el testing siguin més fàcils. AngularJS és el framework que més creixement està tenint i s'està generant molta demanda de professionals amb coneixement d'aquesta eina.

TEMARI

1. Introducció a AngularJS
a. Què és AngularJS?
b. Entorn de desenvolupament
c. Introducció a JavaScript

2. Bindings de dades
a. Introducció a bindings de dades
b. Bindings simples de dades
c. Bones práctiques en bindings de dades

3. Mòduls, scopes i controladors
a. Mòduls
b. Propietats de mòduls
c. Què poden fer els scopes?
d. Directives i scopes
e. Controladors i jerarquia de controladors

4. Expressions i Filtres
a. Introducció de Strings
b. Crear filtres
c. Validació de formularis

5. Directives
a. Introducció a directives
b. Directives amb dades
c. Directives ng
d. Definició de directives
e. Directives i scopes
f. Cicle de vida

6. Múltiples vistes i routing
a. Instal·lació
b. Plantilles de vistes
c. Rutes
d. Modes de rutes

7. Injecció de dependències
a. Tipus d'Anotació
b. $inject API

8. Serveis
a. Registrar serveis
b. Utilitzar serveis
c. Opcions de serveis

9. Promeses
a. Què és una promesa?
b. Per què utilitzar promeses?
c. Promeses en AngularJS

10. Events
a. Què és un event?
b. Propagació d'events

11. Animacions en AngularJS
a. Instal·lació
b. Com funciona?
c. Transicions utilitzant CSS3
d. Animacions utilitzant CSS3

12. Localització
a. Angular-translate
b. Instal·lació
c. Suport multilingüe
d. Afegir nou llenguatge

13. Testing
a. Estratègies de testeig
b. Tipus de testeig a AngularJS

Edició 1

Sessió presencial

dl. 26/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 28/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dv. 30/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 10. Inscriure'm

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Programació

Propera edició

dl. 26/08/19 09:30-13:30h

dc. 28/08/19 09:30-13:30h

dv. 30/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta Inscriure'm

Valoració del curs

Mitjana
8.1

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
8.28

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al desenvolupament amb AngularJS: Edició 1

Sessió presencial

dl. 26/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 28/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dv. 30/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció