Implementació, configuració i explotació de dades amb Google Analytics per millorar el rendiment

Descripció

Aprèn a configurar Google Analytics per analitzar el comportament dels usuaris del teu lloc, identificar possibles problemes i prendre decisions per resoldre'ls. Es realitzarà una implementació bàsica a través de l'eina Google Tag Manager, que permet inserir codis sense necessitat de comptar amb IT.

Objectius específics

El principal avantatge d'aquesta activitat és que és molt pràctica. A l'alumne se li proporciona un accés a un lloc web perquè instal·li i configuri el Google Analytics de manera que, després del curs, sigui capaç de fer-ho en un lloc propi.

També se li ensenya a explotar les dades, de manera que pugui treure partit a l'eina i aplicar els coneixements que adquireixi en la millora del rendiment del seu lloc web.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Ser capaç d'implementar  Google Analytics com a eina de mètriques.
- Conèixer el funcionament de les eines de gestió de tags, en concret Google Tag Manager.
- Ser capaç d'analitzar dades en una eina de mètriques per obtenir insights sobre possibles problemes que afecten l'experiència d'ús i que requereixin accions per solucionar-los.

(No es requereixen coneixements de programació, ja que limitarem l'ús de codis al mínim imprescindible).


TEMARI

Tema 1:

- Introducció a Google Analytics (GA)

- Introducció a Google Tag Manager (GTM)

- Implementació bàsica de GA amb GTM

- Comprovant que tot està correctament instal·lat 

- Quines dades necessitem realment? Creant un pla de mesurament


Tema 2:

- Com s'estructura Google Analytics

- Configuració bàsica d'un compte de Google Analytics

- Filtres i Objectius, què són i com es creen

- Expressions regulars bàsiques per treballar amb Analytics

- Com llegir dades en Google Analytics


Tema 3:

- Explicació del dataLayer

- Implementar esdeveniments amb GTM

- Implementació bàsica del comerç electrònic amb GTM


Tema 4:

- Conceptes bàsics de les eines d'analítica

- Interfície de Google Analytics

- Informes clau I: Audiència

- Informes clau II: Adquisició

- Informis clavi III: Comportament

- Informes clau IV: Conversió

- Segmentar els usuaris


* Aquesta activitat s'impartirà en castellà.Edició 1

Sessió presencial

dl. 22/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dt. 23/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 24/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 25/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Sense places.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernarium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en làmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l aquí
>> És imprescindible passar a signar assistència tots els dies pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.*Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.FEDER - Operació 1. Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona. Actuació 1.4. IT Academy.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Estiu TIC

Propera edició

dl. 22/07/19 09:30-13:30h

dt. 23/07/19 09:30-13:30h

dc. 24/07/19 09:30-13:30h

dj. 25/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Sense places.

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

FERNANDO

GAVARRÓN CORREAS

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Implementació, configuració i explotació de dades amb Google Analytics per millorar el rendiment: Edició 1

Sessió presencial

dl. 22/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dt. 23/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 24/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 25/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció