Machine Learning amb Python

Descripció

Aquest curs os introduirà al Machine Learning amb Python, el llenguatge més popular al món de l'aprenentatge automàtic. Després del curs coneixereu els principals conceptes de Machine Learning i seràs capaç de fer prediccions a partir d'un conjunt de dades, aplicant alguns dels algoritmes més coneguts.

Objectius específics

- Introduir els alumnes en el món del Machine Learning, donant a conèixer la importància de l'aprenentatge automàtic en l'extracció de valor de les dades.
- Aprendre els conceptes, aplicacions i algoritmes fonamentals de l'aprenentatge automàtic, així com la llibreria Scikit-Learn de Python.


TEMARI

- Què és Machine Learning?
- Introducció a Python i Jupyter Notebooks
- Introducció a Scikit-Learn
- Aprenentatge Supervisat
- Aprenentatge No Supervisat
- Validació de Models

Edició 1

Sessió presencial

dl. 15/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dt. 16/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 17/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 18/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.*Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.FEDER - Operació 1. Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona. Actuació 1.4. IT Academy.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Estiu TIC

Propera edició

dl. 15/07/19 09:30-13:30h

dt. 16/07/19 09:30-13:30h

dc. 17/07/19 09:30-13:30h

dj. 18/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Inscripció tancada.

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

PABLO

HERNÁNDEZ MARTÍN

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Machine Learning amb Python: Edició 1

Sessió presencial

dl. 15/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dt. 16/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 17/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 18/07/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció