Codi Net i TDD

Descripció

Explora els fonaments de TDD, proves unitàries, refactorització automatitzada i millora del disseny de codi heretat amb l'ajuda de diversos patrons, estratègies, eines i tècniques. Descobreix Behavior-Driven Development (BDD) combina les tècniques i principis generals de TDD amb idees de disseny impulsat per domini i anàlisi i disseny orientat a objectes.

Objectius específics

- Comprendre el procés de pensament i passos involucrats en una sessió típica basada en proves automatitzades.
- Dirigir el desenvolupament (disseny i implementació) d'una història d'usuari mitjançant proves automatitzades.
- Saber identificar el codi mal dissenyat utilitzant el nostre elaborat vocabulari d'olor de codi.
- Aprendre diverses tècniques i estratègies de refactorització automatitzades per netejar acuradament els code smells de codis identificats.


TEMARI

El llenguatge amb el que es farà la formació és Java. 

- Filosofia del Proves
- Anatomia del Marc de Proves Unitàries
- Proves automatitzades
- Descripció general de xUnit
- Nivells de Proves
- Code Smells
- Refactorització
- Propòsit de la refactorització
- Patrons de refactorització
- Utilitzant Refactorització Automatitzada
- Prova de dins cap a fora primer - desenvolupament guiat per proves
- Introducció a TDD
- Test First vs Test Last
- Workflow TDD: Vermell, Verd, Refactor
- Principis crucials de disseny
- Disseny de conducció utilitzant TDD
- Diferents estils de TDD
- Outside In Behavior First - Behavior Driven Development
- Impulsant la implementació i el disseny des d'escenaris
- Creant una aplicació des de zero utilitzant escenaris
- Elaboració de criteris d'acceptació per històries d'usuaris
- Escrivint exemples executables per a cada criteri
- Documentació d'escenaris amb Cucumber
- Demostració de marcs BDD
- Riscos d'automatització
- Pràctiques d'automatització segura
- TDD a Codi Legacy
- Trencar les dependències en el codi heretat
- Patrons per escriure proves efectives.

Edició 1

Sessió presencial

dl. 22/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dt. 23/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 24/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 25/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 3. Inscriure'm

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.*Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.FEDER - Operació 1. Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona. Actuació 1.4. IT Academy.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Estiu TIC

Propera edició

dl. 22/07/19 16:00-20:00h

dt. 23/07/19 16:00-20:00h

dc. 24/07/19 16:00-20:00h

dj. 25/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta Inscriure'm

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

GUILLEM

HERNANDEZ SOLA

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Codi Net i TDD: Edició 1

Sessió presencial

dl. 22/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dt. 23/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 24/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 25/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció