Flipped classroom: capgira la teva classe i enganxa el teu alumnat utilitzant les TIC

Descripció

Vols flippar l'aprenentatge del teu alumnat? No en tens ni idea de com iniciar el procés anterior? T'agradaria dominar algunes tecnologies per poder proposar accions i generar continguts que vagin més enllà del text? Si alguna de les teves respostes ha estat SÍ, aquest és el curs que estaves buscant! Durant 16 hores treballaràs de valent per tal de poder idear i desenvolupar un procés que afavoreixi l'aprenentatge invertit o flipped learning, mitjançant la integració de tecnologies de la web social. T'arrisques a editar imatges o presentacions interactives, a produir screencasts, a dissenyar qüestionaris que es contestin sincrònicament, en línia i fent ús de components de realitat augmentada, a generar memes i gifs amb finalitats educatives?

Objectius específics

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin el disseny, el desenvolupament i la valoració crítica de la metodologia de l'aprenentatge invertit (flipped learning o FL).

- Generar artefactes digitals com ara: imatges i vídeos interactius, gifs, elements de realitat augmentada (RA), presentacions, formularis, screencasts, etc. integrant-los en diferents moments de la metodologia de treball del curs.
- Obtenir un domini tècnic bàsic de recursos/serveis d'internet, susceptibles de ser utilitzats en les diferents fases de la metodologia treballada.
- Lliurar feedback crític, de cara a l'evolució dels diferents reptes educatius presentats al curs, basats en la metodologia FL.
- Valorar positivament la integració de les tecnologies de la web social dins dels processos educatius.


TEMARI:

INTRODUCCIÓ

Sessió 1  Què saps sobre els aprenentatges i les classes flipants?
- Definició d'aprenentatge invertit i d'aula invertida
- Fases de l'aprenentatge invertit
- Artefactes digitals i tecnologies de la web social:
- Gestió de la informació: repositoris amb Symbaloo
- Producció de continguts audiovisuals: screencasts amb Screencastify i vídeos interactius amb Edpuzzle
- Producció d'evidències d'aprenentatge audiovisuals amb Flipgrid
- Repte educatiu (part 1): accions de la/del docent abans de classe + definició del tema/contingut + disseny de les activitats i recursos + determinació dels artefactes inicials (productes educatius).


Sessió 2  La volta a l'aula... i ara què?
- Dinàmiques de treball a la classe física per afavorir l'aprenentatge invertit (individual i en equip)
- Tecnologies de la web social:
- Edició de presentacions col·laboratives amb Presentacions de Google Drive
- Producció d'evidències d'aprenentatge interactives amb Genial.ly
- Repte educatiu (part 2): accions de la/del estudiant a l'aula + estratègia de dinamització del l'aula + definició dels productes d'aprenentatge que han de realitzar els/les estudiants .


Sessió 3  De nou al núvol... com seguim?
- Instruments d'avaluació i la seva transferència en formats online
- Tecnologies de la web social:
- Generació de codis QR amb QR Generator
- Avaluació en línia dels coneixements amb Formularis de Google Drive
- Producció d'evidències d'aprenentatge basades en RA amb Aurasma
- Repte educatiu (part 3): accions de la/del docent després de la classe presencial + edició de qüestionaris d'avaluació online + definició de les activitats de les/dels estudiants amb RA.


Sessió 4 Feedback durant la classe
- Estratègies d'avaluació
- Rúbriques d'avaluació
- Tecnologies de la web social:
- Avaluació amb elements de RA amb Plickers
- Avaluació individual i per equips (sincrònica) amb Kahoot
- Producció d'evidències d'aprenentatge o d'elements motivadors: memes i gifs amb Giphy
- Repte educatiu (part 4): accions de la/del docent a l'aula + disseny d'instruments d'avaluació fent ús de RA i integrant elements lúdics


IMPORTANT

Activitat reconeguda per Departament d'Educació de la Generalitat. Les persones inscrites en l'activitat que vulguin sol·licitar el reconeixement cal que es donin d'alta en l'aplicatiu del departament en aquest enllaç

Flipped classroom: capgira la teva classe i enganxa el teu alumnat utilitzant les TIC


Edició 1

Sessió presencial

dl. 22/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dt. 23/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 24/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 25/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 1. Inscriure'm

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.*Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.FEDER - Operació 1. Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona. Actuació 1.4. IT Academy.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Estiu TIC

Propera edició

dl. 22/07/19 15:30-19:30h

dt. 23/07/19 15:30-19:30h

dc. 24/07/19 15:30-19:30h

dj. 25/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta Inscriure'm

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

NEUS

BURCH SUÑER

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Flipped classroom: capgira la teva classe i enganxa el teu alumnat utilitzant les TIC: Edició 1

Sessió presencial

dl. 22/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dt. 23/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 24/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 25/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció