Aprenentatge basat en projectes 2.0

Descripció

Vols introduir la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes a la teva aula però no saps per on començar? Coneixes algunes tecnologies 2.0 però et resulta difícil integrar-les eficaçment dins dels processos d'ensenyament-aprenentatge i avaluació? Si has donat una resposta afirmativa a alguna de les dues preguntes anteriors... aquest curs t'interessa! De manera 100% pràctica i col·laborativa, experimentaràs, en primera persona, el procés d'ideació, disseny, desenvolupament i valoració d'un projecte educatiu on implementaràs eines de la web social. Acceptes el repte de dissenyar per projectes 2.0?

Objectius específics

- Presentar un repte educatiu que faci ús de la metodologia basada en projectes combinada amb la utilització d'eines 2.0, dins de les seves diferents fases.

- Integrar, de manera eficaç i eficient, tecnologies 2.0 dins de les diverses accions de l'ABP.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin el disseny, el desenvolupament i la valoració crítica de la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes.

- Obtenir un domini tècnic bàsic de recursos 2.0, susceptibles de ser utilitzats en les diferents fases de l'aprenentatge basat en projectes.

- Lliurar feedback crític, de cara a l'evolució dels diferents reptes educatius presentats al curs, basats en la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes 2.0.

- Valorar positivament la integració de les tecnologies de la web 2.0 dins dels processos educatius.


TEMARI

Sessió 1: Què saps sobre l'aprenentatge basat en projectes (ABP)? 

- Definició de l'ABP

- Fases de l'ABP

- Eines 2.0:

    - Recopilació de coneixements previs 

    - Gestió de la informació

    - Formació d'equips

    - Generació d'idees i objectius

    - Repte educatiu (part 1): punt de partida del nostre projecte + formació d'equips + definició del projecte (producte educatiu)


Sessió 2: Posant ordre dins del nostre projecte 

- Pautes i accions de recopilació + anàlisi + síntesis d'informació

- Eines 2.0:

    - Organització de tasques i temps

    - Gestió de projectes en línia

    - Comunicació sincrònica i asincrònica (1)

    - Edició/Producció col·laborativa (1)

    - Repte educatiu (part 2): concreció del projecte final que volem dissenyar i implementar


Sessió 3: 3, 2, 1... Producció!

- Desenvolupament col·laboratiu del projecte

- Eines 2.0:

    - Comunicació sincrònica i asincrònica (2)

    - Edició/Producció col·laborativa (2)

    - Repte educatiu (part 3): producció del nostre projecte (producte educatiu final)


Sessió 4: EDvolució del nostre projecte educatiu

- Estratègies d'avaluació de l'ABP

- Rúbriques d'avaluació 2.0

- Presentació àgil del nostre projecte: Pechakucha style

- Eines 2.0:

    - Edició de presentacions en línia

    - Format alternatiu de presentació d'informació:     infografies

- Valoració/Avaluació en línia

- Votació en línia

- Repte educatiu (part 4): presentació i feedback constructiu del projectes del cursRECOMANACIONS
- Recomanem que les persones participants vinguin amb un compte de correu de Gmail o associat a Gmail per tal d'agilitzar processos de registre en determinades eines 2.0.


IMPORTANT

Activitat reconeguda per Departament d'Educació de la Generalitat. Les persones inscrites en l'activitat que vulguin sol·licitar el reconeixement cal que es donin d'alta en l'aplicatiu del departament en aquet enllaç

Aprenentatge basat en projectes 2.0 (ABP 2.0)

Edició 1

Sessió presencial

dl. 15/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dt. 16/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 17/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 18/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l

aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Estiu TIC

Propera edició

dl. 15/07/19 15:30-19:30h

dt. 16/07/19 15:30-19:30h

dc. 17/07/19 15:30-19:30h

dj. 18/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Inscripció tancada.

Valoració del curs

Mitjana
9.67

Formació impartida per

NEUS

BURCH SUÑER

Mitjana
9.67

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Aprenentatge basat en projectes 2.0: Edició 1

Sessió presencial

dl. 15/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dt. 16/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 17/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 18/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció