Visualitza i comparteix dades amb mapes web interactius

Descripció

Descobreix com visualitzar correctament i compartir a la xarxa les teves dades mitjançant mapes web interactius. Aprèn els principis bàsics per a la correcta elaboració de cartografia temàtica, treballa amb les principals llibreries i eines gratuïtes del mercat i segueix els procediments i tècniques més adequades per a cartografiar les teves dades i extreure informació útil.

Objectius específics

Es calcula que aproximadament el 80% de les dades amb les que treballem habitualment, tenen un component espacial, és a dir, es poden cartografiar  (ex. la ubicació dels clients d'una empresa, el traçat de les principals xarxes de comunicació, la taxa d'atur per barris d'una ciutat...). Per aquest motiu, l'ús de mapes per a visualitzar les nostres dades i poder-les analitzar, s'ha convertit en una tasca pràcticament imprescindible en el dia a dia de moltes empreses i organitzacions. El curs es planteja mostrar a l'alumne els aspectes bàsics del procés de creació cartogràfica, i els mecanismes a seguir per a visualitzar en un mapa dades procedents de diverses fonts. 


OBJECTIUS GENERALS:

- Descobrir els principis bàsics del procés d'elaboració cartogràfica

- Crear mapes web interactius

- Analitzar les dades 

- Identificar i treballar amb principals portals de descarrega de dades (geogràfiques i no geogràfiques)


OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Treballar amb l'aplicació web INSTAMAPS per a la creació i anàlisis de dades geogràfiques

- Conèixer el concepte de projecció cartogràfica i les seves implicacions en el procés de creació d'un mapa web

- Aplicar correctament els colors en una representació cartogràfica

- Identificar la component geogràfica de les dades, especialment en aquells casos en que no resulta evident

- Identificar i començar a treballar amb algunes de les principals llibreries en Javascript per a la creació de cartografia web interactiva


TEMARI:

1. Introducció

- Què és la informació geogràfica?

- El component espacial: com visualitzar dades en un mapa.

- Principals formats de dades per a l'emmagatzematge d'informació geogràfica

- Introducció als conceptes cartogràfics bàsics: escala, llegenda, orientació del mapa i projeccions.

- La correcta aplicació del color en els mapes. 


2. Fonts de dades

- Identificació d'alguns dels principals portals de descàrrega de dades cartogràfiques.

- Accés als portals de dades obertes (OpenData)


3. INSTAMAPS

- Iniciació a l'aplicació INSTAMAPS per a la creació de cartografia web i anàlisis de dades geogràfiques

- Creació d'un compte personal a INSTAMAPS

- Descobrir el funcionament de la interfície de INSTAMAPS

- Pujar dades geogràfiques i dades no geogràfiques al núvol de INSTAMAPS.

- Visualitzar dades geogràfiques amb INSTAMAPS seguint els principis bàsics de creació de cartografia comentats en el tema 1. 

- Funcions d'anàlisis de dades amb INSTAMAPS

- Publicació de cartografia web interactiva amb INSTAMAPS


4. Introducció a Leaflet: llibrería en Javascript per a la creació de mapes web interactius. 

Edició 1

Sessió presencial

dt. 30/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 23/07/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l

aquí


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Imatge digital i disseny

Propera edició

dt. 30/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 23/07/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
9.1

Formació impartida per

JOSEP

SITJAR SUÑER

Mitjana
9.1

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Visualitza i comparteix dades amb mapes web interactius: Edició 1

Sessió presencial

dt. 30/07/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció