Introducció a Raspberry Pi

Descripció

En aquest taller de dos dies desmitificarem la RaspberryPi, entendrem què és, quines diferències té amb l'Arduino i quines aplicacions té. Farem tots els passos necessaris amb una RaspberryPi per tal de poder-la fer funcionar: formateig de la SD, entendre les comandes bàsiques de Linux, etc. També farem unes petites activitats de programació amb Python per controlar sensors i actuadors.

Objectius específics

- Entendre que és la RaspberryPi, i perquè serveix

- Saber preparar un sistema amb la RaspberryPi

- Saber utilitzar un sistema RaspberryPi

- Saber programar i controlar el GPIO de la RaspberryPi


TEMARI

- Diferència entre RaspberryPi i Arduino

- Caracteristiques tècniques de la RaspberryPi

- Aplicacions i projectes possibles amb la RaspberryPi

- El GPIO

- Preparar la SD

- Formateig de la SD

- Instal·lació del sistema operatiu de la RaspberryPi

- Connexió remota amb la RaspberryPi des del nostre portàtil

- Test del sistema operatiu

- Instruccions bàsiques de Linux

- Instruccions bàsiques de Python

- Entrades digitals

- Motors

- Relés

- Sensors

- Connexió d'un relé a la RaspberryPi


ATENCIÓ: 

- L'alumnat ha de portar el seu PC amb un adaptador per poder connectar-li targetes SD, així com un petit allargo.

- Aquesta activitat s'imparteix al Parc Tecnològic de Nou Barris

Edició 1

Sessió presencial

dl. 02/09/19 15:30-19:30h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14

Barcelona

dc. 04/09/19 15:30-19:30h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14

Barcelona

Obertura de la inscripció 26/08/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Fabricació Digital i 3D

Propera edició

dl. 02/09/19 15:30-19:30h

dc. 04/09/19 15:30-19:30h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa - Marie Curie, 8-14

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 26/08/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
8.44

Formació impartida per

OSCAR

MARTÍNEZ CARMONA

Mitjana
8.85

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a Raspberry Pi: Edició 1

Sessió presencial

dl. 02/09/19 15:30-19:30h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14 Barcelona

dc. 04/09/19 15:30-19:30h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció