Especialitzada
Presencial

Metodologies Agile per a la gestió de projectes i equips

Gestiones projectes? Tens la sensació que cada cop has d'estar creant i innovant? La gestió d'equips es fa complexa? Tant les organitzacions com els equips professionals s'estan adaptant a la necessitat d'utilitzar metodologies de gestió àgil, que facilitin la gestió i seguiment dels projectes. El treball col·laboratiu i la coordinació dels equips són els pilars claus d'aquesta metodologia que cerca resoldre reptes i donar respostes àgils a les necessitats dels stakeholders.

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS                                                                                            


- Saber com treballar de forma Agile i convertir-se en un professional d'alt rendiment.
- Conèixer com transformar una organització per implantar la metodologia Agile.
- Aprendre a planificar i gestionar un projecte amb la metodologia Agile.
- Saber com identificar els elements claus d'un projecte i definir els requisits.
- Practicar eines que facilitin la gestió Agile de Projectes.


TEMARI

INTRODUCCIÓ


- Diferències i similituds amb la planificació de projectes tradicionals.
- Principis i valors.
- Què són i quins són els seus beneficis?
- Aproximació a les metodologies Agile

- La dinàmica de treball i la comunicació d'un equip Agile.
- Competències necessàries per ser un/a professional Agile.
- L'organització de l'equip.
- La millora contínua.

- Implementar les metodologies Agile a una organització.
- El marc d'actuació.
- Els requisits o product backlog.
- El cicle de vida d'un projecte.
- El procés Agile. Activitats, rols i responsabilitats.

- Kanban. L'eina visual per conèixer l'estat d'un projecte i optimitzar el flux de treball.

- Funcionament, elements claus i llurs beneficis
- Equip de desenvolupament. Tasques
- Status i seguiment àgil dels projectes.

- Mapa d'eines col·laboratives al núvol. Principals avantatges i inconvenients per treballar amb la metodologia Agile
- Trello, Asana o Jira
- Mind Mapping
- Google Drive o One Drive
- Slack o Teams


Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 09/12/19 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 09/12/19 (16:00-20:00h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona
Inscripció tancada.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
8.25

Formació impartida per

ESTHER

ORIVE TUDELA

Mitjana
8.59

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Metodologies Agile per a la gestió de projectes i equips: Edició 1

Sessió presencial

dl. 09/12/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció