Photoshop per a principiants

Descripció

Conceptes inicials per treballar amb el programari professional estàndard de retoc fotogràfic. Practica com adaptar formats i resolucions, optimitzar per a web, anivellar i aplicar viratges, retocs facials, etc.

Objectius específics

Aprèn els conceptes inicials per treballar amb el software professional estàndard de retoc fotogràfic.

En aquesta activitat ensenyarem, mitjançant exercicis pràctics i teòrics, com adaptar formats i resolucions, optimitzar per a web, anivellar i aplicar viratges estàndards per millorar imatges digitals (web o impressió) correctament.

També ensenyarem a realitzar retocs facials i viratges professionals fotogràfics (Mètode Rob Carr).

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer l'entorn del programa i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica, a fi d'adquirir les habilitats necessàries per treballar de manera autònoma i professional amb Photoshop.

Mitjançant exercicis pràctics i teòrics, aprendre com adaptar formats i resolucions, optimitzar per a web, anivellar i aplicar viratges estàndard i professionals amb imatges digitals (web o impressió).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-Explicar la interfície de Photoshop i com configurar-la correctament.
-Explicar la teoria bàsica de mapes de bits i modes de color.
-Practicar els conceptes teòrics i pràctics relacionats amb la captura i l'edició d'imatges digitals, resolucions, canvis de grandària, capes i ajustaments de color (viratges bàsics).
-Aprendre a realitzar retocs facials i viratges professionals fotogràfics (Mètode Rob Carr).
-Aprendre els fluxes de treball de Photoshop, així com les diferents tècniques per a exportar correctament (imprimir i web).

Important: Per aprofitar l'activitat és recomanable tenir coneixements previs sobre fotografia digital i ús general de l'ordinador.

TEMARI

1. Què és Photoshop?
- La interfície, visualització, historial i navegació.
- La caixa d'eines i opcions.
- Perfils de color i preferències de Photoshop.

2. Els mapes de bits
- Propietats dels mapes de bits. Megapíxels.
- Mode de color RGB i CMYK.
- Canviar la resolució de la imatge. Ampliar, reduir i retallar la imatge.

3. Capes, canals i ajustaments de Color
- Treballar amb capes i canals.
- Ajustaments bàsics per millorar imatges amb l'eina Histograma (nivells, to i saturació, blanc i negre).

4. Retoc publicitari: Millores facials i Mètode Blanc i Negre Rob Carr.
- Mètodes professionals per millorar imatges amb les eines de clonació, filtres i ajustaments.
- Mètode professional per fer viratges a blanc i negre (Rob Carr)

5. Fluxos de treball i preparació d'arxius per impressió i web
- Tipus d'arxius: TIF, RAW, JPEG, PNG i PSD.

Edició 1

Sessió presencial

dc. 25/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dv. 27/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 18/09/2019 a les 08:30h.

Informació general

"

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

"

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Imatge digital i disseny

Propera edició

dc. 25/09/19 16:00-19:00h

dv. 27/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 18/09/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
8.82

Formació impartida per

ALEJANDRO

TORRES MONTIEL

Mitjana
9.15

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Photoshop per a principiants: Edició 1

Sessió presencial

dc. 25/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dv. 27/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció