Especialitzada
Presencial

Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa

Defineix l'estratègia en xarxes socials, crea un pla tàctic i coneix com gestionar de manera efectiva els recursos digitals.

Objectius específics | Temari

Aprendrem a investigar i auditar recursos digitals, a identificar metes, objectius i recursos, a establir protocols digitals i crear un pla estratègic de màrqueting digital.

Les persones assistents han de tenir coneixements de la web social i tenir comptes en algunes d'aquestes xarxes socials (Youtube, Gmail, Twitter).

TEMARI


Sessió I: Auditoria i Estratègia del pla de màrqueting digital
Auditoria de recursos digitals
PESTEL, investigació de la competència digital
Segmentació de públics i descobriment d'influencers
Definició de meta
DAFO i resolució estratègica
Objectius

Sessió II: Tàctica, calendari, pressupost i quadre de comandament
Objectius: mètriques i KPI
Objectius quantificats
Gestió de continguts: estratègia, protocols, posicionament, redacció
Pla de accions per objectius
Eines de creació de continguts (vídeo, imatge, AV)
Calendari de recursos i pla d'accions
Quadre de comandament
Eines de monitorització (gratuïtes i de pagament)
Plataformes gratuïtes i de pagament d'interprofessionals digitals

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 10/02/20 (16:00-20:00h)

dc. 12/02/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 03/02/2020 a les 08:30h.
Edició 2

Sessió presencial

dt. 10/03/20 (09:30-13:30h)

dj. 12/03/20 (09:30-13:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 03/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l aquí.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 10/02/20 (16:00-20:00h)
dc. 12/02/20 (16:00-20:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 03/02/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ARMANDO

LIUSSI DEPAOLI

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa: Edició 1

Sessió presencial

dl. 10/02/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 12/02/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa: Edició 2

Sessió presencial

dt. 10/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dj. 12/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció