Especialitzada
Presencial

WordPress i formularis

Els formularis son la porta d'entrada de les dades personals de les persones usuàries del teu site. Així podras saber el nom, el mail per entendre-les millor o estar en contacte via mail (newsletter). En aquest curs veuràs com integrar formularis a WordPress amb els plugins més potents i gestionant els registres com indiquen les normatives RGPD i LOPD.

Objectius específics | Temari

- Saber utilitzar Wordpress per integrar formularis.
- Conèixer els formularis habituals.
- Saber crear i inserir formularis.


TEMARI

1. Què son els formularis

2. Saber utilitzar Wordpress per crear formularis

3. Conèixer plugins habituals

4. Saber instal·lar els plugins

5. Construir el nostre formulari personalitzat

6. Integració de serveis externs

7. Inserció del formulari en mòduls o objectes

8. Testeig

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dc. 26/02/20 (15:30-18:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Inscripció tancada.
Edició 2

Sessió presencial

dj. 26/03/20 (10:00-13:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 19/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dc. 26/02/20 (15:30-18:30h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Inscripció tancada.
dj. 26/03/20 (10:00-13:00h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 19/03/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
8

Formació impartida per

JAIME

RODRIGUEZ CLAVER

Mitjana
8.14

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

WordPress i formularis: Edició 1

Sessió presencial

dc. 26/02/20 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

WordPress i formularis: Edició 2

Sessió presencial

dj. 26/03/20 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció