Especialitzada
Presencial

La contractació de software CRM o ERP: Claus per redactar un bon contracte (NOVA!)

La contractació d'un sistema de gestió de la relació amb clients (CRM), o de Planificació de Recursos Empresarials (ERP), suposa una inversió econòmica molt important per a moltes empreses i autònoms. Definir què és el que s'està contractant, quines funcionalitats incorpora el programa, quins serveis addicionals poden contractar-se, fins a on arriba la responsabilitat del fabricant/proveïdor, resulta clau per tal d'evitar conflictes.

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS:

- Aprendre a identificar els riscos legals que pot comportar la contractació dun programa a mida.

- Saber què cal exigir durant la fase pre-contractual.

- Aprendre a diferenciar entre un proveïdor que ofereix garanties legals idònies i el que no ho fa.

- Conèixer quines obligacions i garanties no es poden excloure contractualment respecte a la responsabilitat del proveïdor; criteris aplicats pels tribunals de justícia en aquests casos, etc.


TEMARI:

Analitzarem què és el que ha de regular un model de contracte per tal de cobrir tots els aspectes anteriors i que l'alumne pugui utilitzar-lo de cara a futures contractacions.

- Cas pràctic
- La regulació de: les obligacions de cada Part; calendari d'execució; preu i forma de pagament, drets de propietat intel·lectual; entrega defectuosa; SLA i penalitzacions, etc.)
- Llicència d'us o cessió de titularitat?
- Què vol dir realitzar un anàlisi funcional?
- Quina informació m'hauria de subministrar el proveïdor del software durant la fase pre-contractual?
Alguns dels aspectes claus que es tractaran son:

INTRODUCCIÓ

- Concepte de software i desenvolupament a mida;

- Llicència o cessió de titularitat

- La fase pre-contractual:

- Informació a subministrar pel proveïdor;

- Informació a subministrar pel client;

- Anàlisis funcional o document d'especificacions;

- Conseqüències de la falta d'informació. Podríem anular el contracte?

- Què incloure dins del Contracte:

- Objecte

- Obligacions de cada Part

- Fases de desenvolupament

- Preu i formes de pagament.

- Calendari amb dates d'entrega

- Procediment d'acceptació dels desenvolupaments contractats

- Entrega defectuosa o amb retard

- Drets de propietat intel·lectual

- Serveis de manteniment/suport. Importància dels SOW

- Service Level Agreement i penalitzacions

- Responsabilitat

- Protecció de dades

- Resolució anticipada del contracte per qualsevol de les parts

- Gestió dels conflictes.

- Cas pràctic: redacció d'un model de contracte

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 09/12/19 (15:30-18:30h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 14. Inscriure'm

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 09/12/19 (15:30-18:30h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
9.25

Formació impartida per

CARLES

GARCIA BERNED

Mitjana
9.67

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

La contractació de software CRM o ERP: Claus per redactar un bon contracte (NOVA!): Edició 1

Sessió presencial

dl. 09/12/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció