Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes

Descripció

Coneix els conceptes de classe i objecte i adquireix les bases per aprendre qualsevol llenguatge de programació modern, tant del costat tecnologia client com tecnologia servidor.

Objectius específics

La programació orientada a objectes es va començar a popularitzar  a principis dels anys 90. En l'actualitat hi ha una gran varietat de llenguatges de programació que suporten l'orientació a objectes tant tant pel que fa a la tecnologia client com a tecnologia servidor. Per aquest motiu és imprescindible per a qualsevol persona que es vulgui dedicar  a la programació web.

En aquesta activitat farem una introducció al concepte de programació orientada a objectes en el que es bassen la gran majoría de llenguatges de programació moderns, aportant coneixements transversals que serviran com a base per a la majoria dels llenguatges actuals i futurs. Veurem els conceptes de classe i objecte, la seva necessitat i com fer-los servir de manera senzilla i gràfica.

Important: aquesta activitat és la continuació lògica de  lactivitat Introducció a la programació, conceptes comuns a tots els llenguatges. Per aprofitar-la cal tenir coneixements previs de programació en llenguatges imperatius (C, Pascal, Basic...) o haver fet lactivitat anterior.

TEMARI

1. Introducció

2. Repàs de programació imperativa, i explicació del pas a orientat a objectes

3. Llenguatges de programació orientats a objectes.

4. Classes.

5. Elements que componen la clase
5.1. Variables
5.2. Funcions
5.3. Constructor

6. Objectes o elements d'una Classe

7. Creació d'una classe simple.

8. Gestió dels objectes creats (creació, emmagatzematge, eliminació i modificació dels objectes)

9. Creació d'un programa que faci us de classes per obtenir un comportament dessitjat.

Edició 1

Sessió presencial

dl. 11/11/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 13/11/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 04/11/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Programació

Propera edició

dl. 11/11/19 15:30-18:30h

dc. 13/11/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 04/11/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
8.38

Formació impartida per

JAVIER

GRANADO FONT

Mitjana
8.62

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes: Edició 1

Sessió presencial

dl. 11/11/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 13/11/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció