Especialitzada
Presencial

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data

Aprèn el conceptes claus del big data i com gestionar gran volums de dades amb el llenguatge de programació R i la seva interfície gràfica Rstudio.

Objectius específics | Temari

- Obtenir, manipular, presentar dades i interpretar-les, habilitats molt necessàries en molts contextos empresarials.
- Adquirir les nocions bàsiques d'R, el llenguatge de moda per a l'anàlisi de dades, tot i que els conceptes claus d'estadística i bases de dades són extrapolables a d'altres programes més comuns com Excel i Tableau. 


TEMARI

1. Introducció
- Què és R i per a què serveix?
- Installació d'R i RStudio

2. Programació amb R
- Tipus d'objectes i dades, llegir i escriure dades
- Estructures de control
- Funcions de loop

3. Lectura de bases de dades
- Lectura de dades: .csv, .xlsx
- Concepte de tidy data
Scripting per ordenar bases de dades

4. Anàlisi i representació de dades

- Gràfics exploratoris amb R i ggplot2
- Principis de gràfics analítics

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 03/02/20 (17:00-21:00h)

dc. 05/02/20 (17:00-21:00h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 27/01/2020 a les 08:30h.
Edició 2

Sessió presencial

dl. 23/03/20 (17:00-21:00h)

dc. 25/03/20 (17:00-21:00h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 16/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 03/02/20 (17:00-21:00h)
dc. 05/02/20 (17:00-21:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona
Obertura de la inscripció 27/01/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JOSEP ANTON

MIR TUTUSAUS

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data: Edició 1

Sessió presencial

dl. 03/02/20 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 05/02/20 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data: Edició 2

Sessió presencial

dl. 23/03/20 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 25/03/20 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció