Especialitzada
Presencial

Introducció al Data Science amb Python

La ciència de dades inclou les tècniques d'anàlisi de grans volums de dades (estadística mineria de dades) per obtenir informació que faci les empreses més competitives. Adreçat preferentment a persones amb coneixements bàsics de programació, matemàtiques i estadística.

Objectius específics | Temari

- Introducció al món de la ciència de dades, despertar la curiositat de l'alumnat, millorar la seva capacitat d'anàlisi, i ampliar la seva capacitat de resoldre problemes.

Temari:

1. Descripció general de la ciència de dades
2. Introducció a la programació en Python
3. Introducció al entorn de treball Jypyter Notebooks
4. Visualització de dades amb Matplotlib
5. Anàlisi de dades amb Pandas
6. Aprenentatge automàtic amb scikit-learn
7. Projecte final

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 16/03/20 (09:30-13:30h)

dc. 18/03/20 (09:30-13:30h)

dv. 20/03/20 (09:30-13:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 09/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 16/03/20 (09:30-13:30h)
dc. 18/03/20 (09:30-13:30h)
dv. 20/03/20 (09:30-13:30h)
Durada: 3 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 09/03/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.33

Formació impartida per

PABLO

HERNÁNDEZ MARTÍN

Mitjana
8.56

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al Data Science amb Python: Edició 1

Sessió presencial

dl. 16/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 18/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dv. 20/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció