Introducció al Data Science amb Python

Descripció

La ciència de dades inclou les tècniques d'anàlisi de grans volums de dades (estadística mineria de dades) per obtenir informació que faci les empreses més competitives. Adreçat preferentment a persones amb coneixements bàsics de programació, matemàtiques i estadística.

Objectius específics

Aquest curs us introduirà al món de la ciència de dades utilitzant Python, un llenguatge cada vegada més popular entre els científics de dades i les empreses tecnològiques.
Després de completar aquest curs, podreu trobar respostes en grans conjunts de dades, utilitzant Python per completar el cicle de vida complet de qualsevol projecte de ciències de dades. Inclou llegir, analitzar, visualitzar i finalment fer prediccions.

Objectius de l'activitat:

Introduir als alumnes al mon de la ciència de dades, despertar la seva curiositat, millorar la seva capacitat d'anàlisi, i ampliar la seva capacitat de resoldre problemes.

Temari:

● Descripció general de la ciència de dades
● Introducció a la programació en Python
● Introducció al entorn de treball Jypyter Notebooks
● Visualització de dades amb Matplotlib
● Anàlisi de dades amb Pandas
● Aprenentatge automàtic amb scikit-learn
● Projecte final

Edició 1

Sessió presencial

dl. 11/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 13/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dv. 15/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 04/11/2019 a les 08:30h.

Edició 2

Sessió presencial

dl. 09/12/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 11/12/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dv. 13/12/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 02/12/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Programació

Propera edició

dl. 11/11/19 09:30-13:30h

dc. 13/11/19 09:30-13:30h

dv. 15/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 04/11/2019 a les 08:30h.

Veure més edicions

Valoració del curs

Mitjana
7.85

Formació impartida per

PABLO

HERNÁNDEZ MARTÍN

Mitjana
7.87

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al Data Science amb Python: Edició 1

Sessió presencial

dl. 11/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 13/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dv. 15/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Introducció al Data Science amb Python: Edició 2

Sessió presencial

dl. 09/12/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 11/12/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dv. 13/12/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció