Sistemes d'Informació geogràfica amb QGIS Desktop 2.18 Las Palmas

Descripció

Aprèn a utilizar el QGIS, el programa de visualització, edició i anàlisi de dades que conforma un sistema d'informació geogràfica. És un programari gratuït de codi lliure i multiplataforma que s'ha convertit en un referent entre els SIG i en l'alternativa a les eines propietàries de pagament.

Objectius específics

Important: aquest curs està dirigit a persones amb formació universitària tècnica que necessiten d'un Sistema d'Informació Geogràfica per fer les seves funcions professionals (actuals o futures) de manera eficient. Per exemple tècnics municipals, arquitectes, ambientòlegs, empreses de manteniment d'infraestructures municipals (clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, verd urbà, xarxa elèctrica, mobiliari urbà, etc). Cal que els assistents reuneixin uns mínims coneixements de CAD, bases de dades i entorn SIG.

QGIS és un programa de visualització, edició i anàlisi de dades que conforma un sistema d'informació geogràfica. Es tracta de programari gratuït de codi lliure i multiplataforma que s'ha convertit en un referent entre els SIG i en l'alternativa a les eines propietàries de pagament.

Aquest curs està orientat a:


Aprendre les funcions bàsiques de QGIS.
Conèixer els diferents formats d'informació geogràfica.
Treballar amb Sistemes de Referència de Coordenades i reprojectar.
Fer ús de les eines de navegació i tractament de la informació.
Crear simbologia, etiquetar i crear mapes temàtics.
Conèixer les eines de consulta i selecció.
Exportar la informació geogràfica a diferents formats.
Treballar amb les bases de dades i informació alfanumèrica.
Crear mapes i sortides gràfiques.
Configurar les preferències de l'aplicació.


L'objectiu serà realitzar una gestió completa de dades geogràfiques referenciades, utilitzant un sistema de hardware, software QGIS i procediments dissenyats per suportar la captura, gestió, manipulació, anàlisi, modelat i visualització de dades espacialment referenciades per resoldre problemes complexes de planejament i gestió.


TEMARI


Tema 1. Introducció al projecte QSIG (1 hores)
- Característiques del projecte.
- Ecosistemes QSIG.
- Webs QSIG: llistes de distribució, descarregues, casos dús, documentació...
- Com collaborar?
- Conceptes bàsics de SIG.
- Components de QGIS.


Tema 2. Escriptori de QGIS (2 hores)
- Propietats.
- Llegenda (ToC).
- Eines de navegació.
- Eines de consulta.
- Eines de selecció.
- Com exportar la informació.


Tema 3. Capes (2 hores)
- Formats dInformació geogràfica.
- Afegir capes.
- Propietats de les capes. General, estils, etiquetes, camps, metadades, accions.


Tema 4. Taules (2 hores)

- Introducció al tractament de dades alfanumèriques.
- Afegir taules. Connexió a bases de dades.
- Eines associades a les taules
- Unió i enllaç de taules


Tema 5. Mapes (2 hores)
- Introducció als mapes.
- Crear mapes. Propietats.
- Eines de navegació.
- Exportar mapes.


Tema 6. Edició bàsica (4 hores) 

- Configuració d'opcions.
- Procediments per lentrada de dades.
- Eines dedició.
- Inserció d'elements.
- Creació de noves capes.
- Modificar la taula.


Tema 7. Geoprocessament bàsic (1 hora)
- Definició.
- Complement "Procesado".
- Geoprocessos més habituals.

Tema 8. Sistemes de coordenades (1 hora)
- Definició.
- Sistemes de coordenades projectats.
- Paràmetres d'un sistema de coordenades.
- Sistemes de coordenades vigents.
- Canvis de sistemes de coordenades.

Tema 9. Complements (1 hora)
- Administrar i installar complements.
- Web d'interès.
- Complements interessants.


Edició 1

Sessió presencial

dl. 25/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dt. 26/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 27/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dj. 28/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 18/11/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en làmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Programació

Propera edició

dl. 25/11/19 09:30-13:30h

dt. 26/11/19 09:30-13:30h

dc. 27/11/19 09:30-13:30h

dj. 28/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 18/11/2019 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
9.22

Formació impartida per

CARLOS

LÓPEZ QUINTANILLA

Mitjana
9.43

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Sistemes d'Informació geogràfica amb QGIS Desktop 2.18 Las Palmas: Edició 1

Sessió presencial

dl. 25/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dt. 26/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 27/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dj. 28/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció