Especialitzada
Presencial

Aprèn a geolocalitzar, optimitzar rutes i integrar-ho en la teva plataforma

En aquest curs aprendrem a fer ús de la geolocalització mòbil i les tecnologies involucrades, per poder situar un o diversos individus en el mapa, registrar tota la seva activitat en la nostra base de dades i com integrar-ho en la nostra plataforma web. D'aquesta manera, veuríem la seva trajectòria. Això ens permet obtenir informació per a poder optimitzar tots els desplaçaments i millorar la mobilitat.

Objectius específics | Temari

- Conèixer com funciona la geolocalització i els nivells de precisió.
- Saber com pot ajudar-nos a nivell personal i empresarial.
- Integrar aquesta informació i representar-la gràficament.
- Aprendre a comunicar un terminal mòbil amb un entorn web.
- Fer ús d'aquesta informació per millorar la nostra mobilitat.

TEMARI

1. La geolocalització
- Que és i com funciona? Com ens ajuda a millorar la mobilitat?
- Nivells de precisió segons Hardware o Software i com aplicar-los. Àmbits d'utilització d'aquesta tecnologia
- Exercici: Identifiquem en el nostre terminal mòbil, les diferents configuracions referents a la Geolocalització.

2. Planificant el nostre projecte
- Definim els actors que intervenen. Captura de les dades client i en quins escenaris
- Quin volum de dades hem de generar perquè puguem gestionar-ho correctament i no ens col·lapsi el sistema?
- Quins llenguatges i protocols són els adients? Definim el diagrama de flux de dades i l'estructura de base de dades pertinent.
- Exercici: Elaborem la base de dades necessària per portar a terme el nostre projecte.

3. El client o emissor
- Quina funcionalitat té?
- Casuístiques i com afrontar-les.
- Tipologies d'apps emissores d'informació.
- Plataformes: com gestionar els permisos i permetre un bon funcionament de l'app.
- Exercici: Instal·lem l'app corresponent en el nostre terminal mòbil i aprenem a configurar-la correctament.

4. El Back-End
- Quin paper representa en el nostre projecte?
- Què és una API? Com elaborar la nostre API per comunicar-nos amb els clients? Com fer segura la nostre API?
- Exercici: Implementarem tota l'estructura necessària perquè la nostra aplicació web es comuniqui amb les APPS client.

5. Dissenyant el visor
- Coneixent el públic objectiu.
- Elaborant les directrius de funcionament per a les gràfiques. Quines eines podem emprar?
- Coneixent la Api de Google Maps i Google Charts. Implementem en el nostre projecte l'Api de Google Maps.
- Exercici: Desenvolupem la nostra part gràfica, a on representarem tota la informació emmagatzemada en la base de dades i visualitzant la situació geogràfica de cada client.

6. Posem en pràctica el projecte
- Exercici Final: Posarem a prova tots els coneixements obtinguts, per a poder visualitzar tots els alumnes presents de la classe en un únic mapa.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 13/01/20 (16:00-19:00h)

dc. 15/01/20 (16:00-19:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 13/01/20 (16:00-19:00h)
dc. 15/01/20 (16:00-19:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Inscripció tancada.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Aprèn a geolocalitzar, optimitzar rutes i integrar-ho en la teva plataforma: Edició 1

Sessió presencial

dl. 13/01/20 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 15/01/20 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció